Evropské fondy

FONDY EVROPSKÉ UNIE

http://www.strukturalni-fondy.cz/

PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV: http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy

ESF - Evropský sociální fond http://www.esfcr.cz/

22. června 2010

Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“

Rok 2011 bude "Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví".

1. prosince 2009

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Zprostředkovatel Fondu Partnerství - Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlašuje dne 26. října 2009 Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Výzva je průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Termín ukončení trvání Fondu Partnerství je červen 2013, žádosti budou přijímány maximálně do 25. listopadu 2012.

23. října 2009

MPSV vypsalo výzvu na víc než půl miliardy korun směřující do sociálně vyloučených romských lokalit

MPSV vypsalo výzvu na víc než půl miliardy korun směřující do sociálně vyloučených romských lokalit Celkem 557,7 milionů Kč. To je částka z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a státního rozpočtu ČR určená na projekty směřující do romských lokalit v rámci výzvy vyhlášené 30. září 2009.

23. října 2009

Společné přílohy dotačních programů podpory

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu jsou zveřejněny společné přílohy dotačních programů podpory OPPI a další důležité informace týkající se rovněž všech dotačních programů podpory. Aktualizace: Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j. 37535/09/08100.

23. října 2009

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.1

Dne 21. 10. 2009 vstupuje v platnost Příručka pro žadatele OP VaVpI 2007 - 2013 Prioritní osa 4, číslo verze 1.1.

23. října 2009

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny přílohy k Příručce pro příjemce OP VaVpI i k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1, 2 a 4. Ve výše uvedených přílohách je k dispozici aktualizovaná Příloha č. 6a - Seznam povinných příloh Projektové žádosti, číslo verze 2.2, Příloha č. 6b - Seznam povinných příloh Projektové žádosti v rámci prioritní osy 4, číslo verze 1.1 a Příloha č. 8c - Monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 4, číslo verze 2.0, které vstupují v platnost dne 21. 10. 2009.

16. října 2009

Možnosti získání dotací z EU a jiných zahraničních zdrojů v oblasti kultury

Přehled naleznete v příloze, je vypracován v měsíci říjnu 2009

27. dubna 2009

Grantový kalendář

Přehled grantových uzávěrek poskytuje vzdělávací a informační centrum NEZISKOVKY.CZ

16. března 2009

Vyhlášení programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009

MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky, a usnesením vlády č. 259/2008 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007, vyhlašuje pro rok 2009 Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009 (dále jen "Program"). V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR.

Přečtěte si další články: 
 1 
 2 
 3 
 4 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio