Právní předpisy pro NNO

Základní legislativní rámec pro neziskové organizace

  1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  2. zákon č. 304/2013 Sb.,o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  3. zákon č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zákon zrušen novým občanským zákoníkem, o.p.s. se ale tímto zákonem i nadále řídí.

  4. zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
  5. zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů
  6. zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
  7. zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  8. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  9. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  10. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
25. října 2017

Status veřejné prospěšnosti

Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

7. ledna 2015

Neziskové organizace jsou osvobozeny od placení soudních poplatků

Dne 29. prosince 2014, vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb.

2. března 2012

DPP a DPČ od 1.4.2012 - změna

Od 1. dubna 2012 musí být před uzavřením každé DPP a DPČ vstupní lékařská prohlídka, kterou hradí zaměstnavatel! Dejte si na to pozor, pokuta je až 2 mil. Kč.

21. března 2011

Stanovisko SKOK k sociální reformě – zejm. k novele zákona o sociálních službách

SKOK, o. s. - Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti

2. srpna 2010

Novela zákona o obecně prospěšných společnostech

Dne 23. července 2010 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23. května 2010

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech

Dne 21. května 2010 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 158/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.

3. února 2010

Neziskovky získají státní peníze dříve

Tisková zpráva - Vláda ČR:

Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

18. září 2009

Legislativní normy pro NNO

Přečtěte si další články: 
 1 
 2 
 3 
   další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
24. 1. 2018
Svátek má Milena.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio