Právní předpisy pro NNO

Základní legislativní rámec pro neziskové organizace

  1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  2. zákon č. 304/2013 Sb.,o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
  3. zákon č. 231/2010 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zákon zrušen novým občanským zákoníkem, o.p.s. se ale tímto zákonem i nadále řídí.

  4. zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
  5. zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů
  6. zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
  7. zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  8. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  9. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  10. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
18. března 2008

Legislativně - technická novela zákoníku práce

V současné době evidujeme již 3 novely zákoníku práce.

3. března 2008

Pár poznámek k vedení jednoduchého účetnictví

Výklad lektora účetnictví Karla Malého k §38a zákona o účetnictví.

(zdroj:NEZISKOVKY.CZ)

Poslední novela zákona o účetnictví stanoví v §38a, že jednoduché účetnictví může být použito pouze v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy účetní jednotky nedosáhly hodnoty 3 000 000,- Kč. Do této hodnoty patří všechny příjmy, to znamená jak z hlavní, tak z hospodářské činnosti.

15. února 2008

Výpovědní doba u dohody o pracovní činnosti (měsíčník NEZISKOVKY.CZ)

Chceme se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracovní činnosti a víme, že podle zákoníku práce je v § 76, odst. 6, uvedeno, že výpovědní doba je 15denní. Můžeme si v dohodě určit jinou než tuto 15denní výpovědní lhůtu, pokud na to zaměstnanec přistoupí, tj. např. 30denní? Bude pak taková dohoda platná? Smluvní strany mají možnost sjednat způsob zrušení, ale mají také možnost sjednat výpovědní dobu?

Připravil: František Muška, UNES pro měsíčník NEZISKOVKY.CZ 1/2008 © Neziskovky.cz, o.p.s.

Přečtěte si další články: 
 1 
 2 
 3 
   předchozí 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
24. 1. 2018
Svátek má Milena.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio