29. listopadu 2010

4. kolová výzva Zlínského kraje k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zlínský kraj, Odbor řízení dotačních programů vyhlašuje 4. kolovou Výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK

Program, prioritní osa, oblast podpory, globální grant

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.08

Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji

Cíle programu, oblasti podpory a globálního grantu

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem globálního grantu je přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji.

Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: 16. 11. 2010

Datum zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2011

Datum spuštění internetové aplikace Benefit 7: 22. 11. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 1. 2011 do 12.00 hod.

Rozhodující pro včasné předložení projektové žádosti je datum a čas skutečného doručení na adresu vyhlašovatele. Žádosti doručené po uvedeném termínu budou neotevřeny vráceny zpět žadateli na adresu uvedenou na obálce. Konzultace k obsahu výzvy budou poskytovány formou individuálních konzultačních dnů jen do 18. 12. 2010. Po tomto datu budou již konzultovány pouze technické dotazy týkajících se finalizace žádosti v Benefit7+ a předložení žádosti.

Datem zahájení realizace úspěšných projektů je nejdříve 1. srpen 2011.

Datem ukončení realizace projektů je nejpozději 28. února 2013.

Další informace a kontakty

Další informace je možné získat prostřednictvím kontaktního místa a kontaktních osob vyhlašovatele, případně na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.

Žadatel je povinen řídit se Příručkou pro žadatele o finanční podporu z OP VK č. 6 účinnou od 30. 10. 2009 a dále pak Metodickými dopisy vydanými Řídícím orgánem, přístupné na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy.

Kontaktní místo: Zlínský kraj

Odbor řízení dotačních programů - oddělení dotačních programů

třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín

Kontaktní osoby:

Ing. Marcela Nevyjelová

projektový manažer

kancelář: budova 21, číslo dveří 931 tel.: 577 043 828

e-mail:marcela.nevyjelova@ kr-zlinsky.cz

Ing. Kateřina Válková

projektový manažer

kancelář: budova 21, číslo dveří 927 tel.: 577 043 838

e-mail:katerina.valkova@kr-zlinsky.cz

Ing. Ladislav Botek

finanční manažer

kancelář: budova 21, číslo dveří 930 tel.: 577 043 833

e-mail:ladislav.botek@kr-zlinsky.cz

Další informace: http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=152268&doctype=ART

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio