6. června 2011

AŽ 2 MILIONY PRO NOVOU ŠKOLNÍ ZAHRADU

Tisková zpráva (1. června 2011) Praha

Nadace PROMĚNY letos v březnu otevřela nový grantový program ZAHRADA HROU. Zaměří se na proměny nefunkčních a zanedbaných školních zahrad v inspirativní prostředí pro rozvoj dětí a mládeže. V první grantové výzvě se sešlo 80 žádostí z mateřských škol v Praze a Středočeském kraji. Nadace do konce roku vybere zahradu, jejíž proměnu podpoří grantem ve výši až 2 miliony Kč.

Grantovou výzvu 2011, vůbec první v novém programu ZAHRADA HROU, zveřejnila nadace v polovině března. Mateřské školy v Praze a Středočeském kraji mohly podávat své žádosti do 10. května. Grant, který vybraná škola získá, pokryje 100 % nákladů projektu. Ten zahrnuje návrh architektonického řešení zahrady i její vybudování. Proměna zahrady se připravuje v úzké spolupráci s jejími uživateli: dětmi a pedagogy. Maximální výše nadačního příspěvku může dosáhnout až 2 milionů Kč. "Významná finanční podpora není to jediné, co školám přinášíme. Pro vybudování originální a současně funkční zahrady je podstatné zapojení všech jejích uživatelů od samého začátku projektu. Po pečlivém poznání prostředí školy a jejího běžného chodu proto pomůžeme s formulací zadání, na jehož základě pak pracuje architekt, případně výtvarník," vysvětluje Jolana Říhová z nadace PROMĚNY. Nadace tak plní kromě role dárce také úlohu konzultační a odborné opory školy při realizaci projektu, iniciuje rovněž dlouhodobou práci s dětmi. "Díky vtažení dětí i pedagogů do proměny jejich zahrady by měla zcela přirozeně vzniknout náplň pro její další využívání a ve výsledku tedy i originální funkční prostor," doplňuje Říhová. Právě návrh zapojení dětí do projektu, jeho podpora u pedagogů školy a hlavní cíl proměny zahrady jsou stěžejními kritérii, která nadace posuzuje. Hodnocení žádostí bude probíhat do září, také na základě obhlídek ve vybraných místech pak nadace v závěru roku rozhodne o příjemci podpory. Vybudování vybrané zahrady připadne na následující rok, s jejím otevřením se počítá na začátku roku 2013. První grantovou výzvu v programu ZAHRADA HROU využily mateřské školy ze všech dvanácti okresů Středočeského kraje i z Prahy. Polovina z 80 podaných žádostí pochází právě z hlavního města, v počtu podaných žádostí následují okresy Kladno a Praha - východ. Celkem 16 mateřských škol, jež chtějí s pomocí nadace proměnit svou zahradu, se nachází v obvodu Prahy 4. Čtvrtina mateřských škol, jež žádají o grant nadace PROMĚNY, měla zástupce na semináři ZAHRADA HROU. Akce, kterou nadace letos v dubnu podpořila informovanost o novém grantovém programu, se zaměřila na téma inspirace v tvorbě zahrad a jiných herních prostor pro děti a mládež. Záměrem nadace je zapojit do tvorby zahrad kromě zkušených architektů a výtvarníků také studenty odborných a uměleckých škol. Od konce loňského roku již nadace pracuje na podpoře pilotní ZAHRADY HROU.

Další podrobnosti o činnosti nadace na www.nadace-promeny.cz nebo na vyžádání.

Petra Hrubošová / manažer komunikace nadace PROMĚNY / Nad Krocínkou 55 / 190 00 Praha 9 kontakty / 234 768 007 / 775 654 314 / www.nadace-promeny.cz příloha: ilustrační fotografie (archiv nadace)

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio