16. března 2015

Budete zakládat spolek nebo měnit stanovy?

Od 1. 1. 2014 začal platit nový občanský zákoník č. 89/2012, který zavedl nový název právní formy SPOLEK (dříve občanské sdružení). Jaké jsou zkušenosti při zakládání spolku nebo při změnách údajů o spolku?

Ke stažení:

1. Návrh na zápis se podává k příslušnému rejstříkovému soudu, a hned na začátku je nutné se vypořádat se soudními poplatky. Zákon č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon o soudních poplatcích č. 549/1991 Sb. přinesl osvobození neziskovým organizacím od povinnosti platit soudní poplatky. Praxe ovšem ukázala rozdílný přístup jednotlivých rejstříkových soudů. Rejstříkový soud v Ostravě, pod který spadá okres Vsetín, žádné poplatky po neziskových organizacích dle zkušeností nepožaduje, ani v případě, pokud jde o prvozápis, tedy založení, nového spolku. Jinak tomu je u rejstříkového soudu v Brně, který vychází striktně dle ustanovení zákona, kde se osvobození vztahuje pouze na již založené spolky a osvobození soud posuzuje podle osoby navrhovatele, a v případě nového spolku kdy je navrhovatelem fyzická nebo právnická osoba, nikoli spolek, vzniká povinnost zaplatit poplatek 6 tisíc Kč.

2. Při vyplnění elektronického návrhu na změnu spolku (z důvodu změny názvu, adresy, úpravy stanov aj.) se často chybuje v části "statutární orgán". Pokud je statutární orgán kolektivní, je nutné vyplnit údaje za jednotlivé členy tohoto orgánu. Vypisují se údaje o osobě: jméno, RČ, státní příslušnost, adresa bydliště dané osoby, funkce, kterou osoba zastává ve statutárním orgánu. Důležité je vyplnit údaj "Způsob jednání statutárního orgánu", zde je nutné popsat, kdo vystupuje za statutární orgán navenek, kdo je oprávněn podepisovat dokumenty apod. například:"předseda jedná za spolek samostatně ve všech jeho věcech"

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 10. 2018
Svátek má Brigita.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio