1. září 2010

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci

TZ: Nadace ERSTE, 1.9.2010

610 000 eur a více jak 1 600 km dlouhý cyklovýlet - to vše v rámci Ceny Nadace ERSTE za přínos sociální integraci

Třetí cyklus udělování cen Nadace ERSTE za přínos sociální integraci právě začíná. Poprvé je do tohoto projektu zařazena i Česká republika. Mezi vítězné inovativní a efektivní projekty v oblasti sociální integrace z 12 zúčastněných zemí se rozdělí celkem 610 000 eur. Tým Nadace ERSTE chce ukázat, že každý může přispívat ke změně, a tak se jeho dva členové rozhodli ujet na kole více jak 1 600 km přes šest zemí střední a jihovýchodní Evropy, se zastávkami v deseti městech. Do projektu Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011 se uchazeči mohou hlásit od 1. září do 30. listopadu.

Udělování cen bylo pro tento ročník rozšířeno z původních osmi zemí na dvanáct. Do projektu tak budou poprvé zařazeni také uchazeči z České republiky, Maďarska, Slovenska a Moldavska.

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci se uděluje jednou za dva roky, přičemž první byla vyhlášena v roce 2007. Hlavním cílem je zviditelnit a odměnit organizace z veřejného a neziskového sektoru, které přispívají ke společenské integraci znevýhodněných lidí - tedy podporovat rozvoj občanské společnosti a zároveň veřejně ocenit projekty z oblasti sociální integrace, které přinesly viditelnou změnu do života příjemců pomoci.

Ocenění mohou získat neziskové organizace, ale i organizace veřejné správy, organizace zaměřené na občanskou společnost, soukromé iniciativy, náboženské komunity a zástupci médií z dvanácti zemí regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Celkem 610 000 eur je určeno pro třicet vítězných projektů, dvě zvláštní ceny poroty, dále Cenu praktikujících (cena udělená samotnými oceněnými organizacemi) a Cenu za dobrou správu (good governance).

Co byste změnili?

Tým Nadace ERSTE chce demonstrovat, jak snadno mohou lidé dosahovat svých cílů, pokud si osvojí správný přístup. Dva členové týmu proto vyrazí na cyklovýlet dlouhý více jak 1 600 km, během něhož navštíví celkem šest zemí z regionu střední a jihovýchodní Evropy. Cílem této aktivity je cenu představit, komunikovat s místními nevládními organizacemi a představiteli médií a přesvědčit je, aby se do projektu udělování cen přihlásili. Cyklisté vyrazí 8. října z Vídně a v průběhu dvou týdnů se zastaví v těchto městech - Bratislavě, Pécsi, Osijeku, Vukovaru, Brčku, Bělehradu, Pančevu, Temešváru, Segedínu a Budapešti.

"Každý může přispět ke změně, i úsilí jediné osoby je pro nás důležité. Tento fakt ostatně dokazují i vítězové předchozích ročníků. Klíč k úspěchu leží pouze v odhodlání, takže otázkou, na kterou bychom rádi upozornili, je: Co byste změnili?," říká Boris Marte, člen představenstva Nadace, a dodává: "Nadace ERSTE se snaží přispět k rozvoji společnosti. Chceme, aby společnost poskytovala rovné příležitosti pro všechny a aby se zároveň lidé připravili na převzetí zodpovědnosti a její využívání v rámci celospolečenských cílů. Každý z nás by k tomu měl přispět. A přesně tento přístup budou ceny za přínos sociální integraci podporovat a propagovat i v letošním ročníku."

Vzhledem k tomu, že se tento rok budou ceny udělovat více zemím, vzrostl i počet oceněných projektů. Celkem bude vybráno třicet vítězných organizací, které v průběhu června 2011 obdrží pozvání na závěrečnou ceremonii do Budapešti. Projekty vyhodnotí a ověří porota složená z dvaceti špičkových odborníků z oblastí sociální integrace, občanské společnosti, politiky a médií.

"Udělování Ceny Nadace ERSTE se ročník od ročníku rozvíjí. V prvním roce jsme začínali se čtyřmi zeměmi, pro ročník 2010/2011 jich bude dvanáct. K rozšiřování nás motivuje především nadšení a závazky účastníků, proto chceme oslovit více organizací a ocenit více projektů se zaměřením na sociální integraci. Snažíme se o podporu a posílení změn občanské společnosti v jednotlivých zemích. Chceme otevřít diskusi, a vytvářet tak příležitosti k naplnění cílů nevládních organizací," vysvětluje Dejan Petrovic, projektový manažer Ceny Nadace ERSTE.

Poskytnutí finanční podpory vítězným projektům je pouze jedním z benefitů udělování Ceny Nadace. Kromě toho sto nejlepších projektů získá na dobu dvou let mediální podporu na regionální úrovni díky práci profesionálních PR konzultantů. Tuto podporu bude po dobu dvou let financovat Nadace ERSTE. Všechny vítězné projekty a projekty z užšího výběru se zároveň stanou členy "Social Integration Network", www.socialintegration.org/network.

Více informací o Ceně Nadace ERSTE za přínos sociální integraci a o procesu podání přihlášek naleznete na www.integrationaward.org

Kontakt pro média: Nadace ERSTE:

Maribel Königer - tel. +43 50100 15453, e-mail: maribel.koeniger@erstestiftung.org

Jovana Trifunovic - tel. +43 50100 15844, e-mail: jovana.trifunovic@erstestiftung.org

Andreea Gurau - tel. +43 50100 619614, e-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org

Temper Communication a.s.

Kateřina Kociánová - tel.: +420 724 724 219, e-mail: katerina.kocianova@temper.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 10. 2018
Svátek má Brigita.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio