14. července 2010

Ekologickým projektům rozdělí Nadace Partnerství v grantech 1,6 milionu korun

TZ Nadace Partnerství, 13.7.2010

Až 300 tisíc korun na projekt podporující ochranu životního prostředí mohou získat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nestátní neziskové organizace, nadace nebo nadační fondy. Uzávěrka žádostí o dotaci je 1. října. Novinkou letošního roku je zjednodušení podávání přihlášek - díky nově zavedenému systému Grantys se celá grantová žádost vyplňuje on-line.

Zájemci mohou podávat své žádosti ve třech tematických oblastech: informování široké veřejnosti, ovlivňování legislativy na úrovni Evropské unie a České republiky ve prospěch životního prostředí a oblast týkající se kampaní a projektů podporujících účast na rozhodování o územním plánování nebo ochraně cenných přírodních lokalit. "Vloni jsme v tomto tematickém okruhu podpořili například občanské sdružení Děti Země a jejich občanskou koalici Nádraží v centru, která prostřednictvím kampaně zapojovala veřejnost do diskuze o plánované přestavbě Železničního uzlu Brno a přesunu hlavního nádraží," říká František Brückner, grantový manažer Nadace Partnerství.

Letošní grantové řízení letos čeká jedna podstatná změna, kterou je zjednodušení podávání žádostí díky zavedení elektronického systému Grantys. "Nadace Partnerství se snaží o co největší zjednodušení grantového řízení směrem k žadatelům, a proto jsme pro ně vyvinuli systém, díky němuž mohou celou žádost vyplnit on-line do elektronických žádostí," vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Nadace Partnerství poskytuje výše uvedené typy grantů jedenkrát ročně ve svém Základním grantovém programu. "Podporujeme v něm oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Financovat potřebné projekty nezávisle na podpoře soukromého sektoru nebo státu nám umožňují výnosy z investic nadačního jmění," dodává František Brückner.

Více informací rád poskytne: František Brückner, grantový manažer Nadace Partnerství tel: 515 903 115, e-mail: frantisek.bruckner @nap.cz

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Nadace Partnerství podporuje šetrné formy turistiky, výsadbu stromů a ochranu přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech. Během 19 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Změřte si své emise! www.emiseco2.cz

Nadace Partnerství má také vlastní specializované programy. Patří mezi ně Základní grantový program, Strom života, Greenways, Prostory, Dopravní program, Škola pro udržitelný život, Partnerství pro Kolínsko a program Klima. V Základním grantovém programu se Nadace Partnerství zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát, samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Financovat potřebné projekty nezávisle na podpoře soukromého sektoru či státu umožňují výnosy z investic nadačního jmění.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio