27. června 2013

Knihovny, sdružení či mateřská centra mohou nově získat titul Místní podporovatel fair trade

TZ PRAHA - Platforma Fairtrade Česká republika nově nabízí možnost získání titulu Místní podporovatel fair trade nekomerčním institucím, které v daném místě podporují myšlenku "spravedlivého obchodu". Jde o rozšíření již běžící kampaně Fairtradová města.

"Spuštění kampaně reaguje na zájem organizací, které se chtěly zapojit do kampaně Fairtradových měst. Zároveň ale nesplňovaly parametry, které jsou pro města, školy či církevní jednotky nastaveny," vysvětluje Hana Chorváthová z platformy Fairtrade Česká republika.

Kampaň je určena pro nekomerční subjekty. Ty budou moci používat titul Místní podporovatel fair trade po podepsání takzvané Deklarace podpory fair trade, ve které vyjádří, jakými konkrétními způsoby se do rozvoje fair trade zapojí. Může to být například používání fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, pořádání osvětových akcí zaměřených na fair trade, informování místních médií o aktivitách na podporu fair trade či využívání fairtradových kritérií při zadávání veřejných zakázek.

O zapojení do kampaní Fairtradových měst, škol a církví a nově i místních podporovatelů fair trade je velký zájem. "Neustále se nám hlásí knihovny nebo ekologická centra, která již fair trade podporují a chtějí třeba na svých webových stránkách zveřejnit, že jsou do kampaně zapojeny. Je tedy zřejmé, že povědomí o fair trade se neustále zvyšuje," uvádí Hana Chorváthová z Fairtrade Česká republika.

Jedním z prvních zájemců o titul je občanské sdružení ProLUKA z Litoměřic, které ve své fairtradové kavárně organizuje kulturní a osvětové akce. "Těšíme se na to, až budeme moci titul "Místní podporovatel fair trade" uvádět u názvu naší organizace. Tuto možnost bereme jako odměnu nejen pro nás, ale pro všechny nadšence ve městě, kteří se o propagaci myšlenky fair trade dlouhodobě snaží. Navázali jsme pouze na jejich práci a v aktivitách chceme pokračovat," říká předsedkyně sdružení ProLUKA Petra Dostálová.

Iniciativa navazuje na kampaň Fairtradových měst, která byla spuštěna v roce 2011. V Česku jsou zatím čtyři Fairtradová města, pět Fairtradových škol, a šest Fairtradových církevních sborů.

Více na www.fairtradovamesta.cz/mistni_podporovatele

Kontakty: Hana Chorváthová, Fairtrade Česká republika, h.chorvathova@fairtrade-cesko.cz, tel. 734 336 592 www.fairtrade-cesko.cz

Další informace:

Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku, který je investován do projektů místního rozvoje. Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.

Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než deset let a v současnosti se k ní hlásí 1306 měst ve 24 zemích včetně metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. V České republice odstartovala v roce 2011. Koordinují ji organizace Fairtrade Česká republika, Ekumenická akademie a NaZemi.

Fairtrade Česká republika sdružuje české organizace činné v oblasti fair trade, zároveň je národním zástupcem Fairtrade International (FLO), dohlíží na používání certifikační známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty. www.fairtrade-cesko.cz

NaZemi je nevládní nezisková organizace prosazující globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům z rozvojových zemí. www.nazemi.cz Ekumenická akademie Praha (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže, organizováním kampaní a podporou fair trade www.ekumakad.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio