26. března 2018

Konference k ochraně osobních údajů - GDPR

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na konferenci na téma GDPR.

Dne 10. dubna 2018, Kongresové centrum Zlín | náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín

Přihlášení na konferenci: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male-a-stredni-podnikatele/GDPR

Konference je určena všem zájemcům a je zdarma.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  • GDPR - z anglického slova "General data protection regulation"
  • +nahradí stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • nový platný rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru platný od 25. 5. 2018 ve všech státech EU (a Islandu, Norska a Lichtenštejnska)
  • aktualizuje pravidla zpracování osobních údajů, tak aby odpovídala současné době a prostředkům, které jsou pro zpracování využívány
  • posiluje práva fyzických osob (např. občanů, zákazníků) a některá stávající rozpracovává, např. právo být zapomenut nebo upravuje zcela nová práva jako je např. právo na přenositelnost, které bude aplikovatelné zejména v online prostředí
  • zavádí nepoměrně vyšší sankce za porušení ochrany osobních údajů - do výše 20 mil. EUR nebo 4% celosvětového obratu podniku
  • zavádí novou povinnost - vést záznamy o činnostech zpracování
  • vyžaduje adekvátní technickou a organizační bezpečnosti správců a zpracovatelů s ohledem na kontext jejich působení
  • závažnější porušení zabezpečení osobních údajů musí být oznámeno bez zbytečného odkladu (ideálně do 72 hodin) Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případě velmi závažného porušení zabezečení musí být zpravidla oznámeno i dotčeným fyzickým osobám

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio