22. března 2011

Líska už čtyři roky vzdělává děti i dospělé v přírodě, o přírodě a pro přírodu

TZ Líska: Vsetín 21. března - Již čtvrtým rokem funguje ve Zlínském kraji Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). Toto sdružení má pod svojí patronací zejména střediska a centra ekologické výchovy, ekoporadny, vzdělávací a jiné organizace. Jeho posláním je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování ekologického vědomí občanů a uplatňování principů udržitelného života.

V současnosti má Líska 30 členů, z toho je 14 středisek ekologické výchovy, ekoporaden a institucí. "Líska je pro své členy servisní organizací, usiluje o naplňování jejich potřeb a zastupuje společné zájmy. Poskytuje informace o vývoji a změnách v oblasti EVVO. Pomáhá připravovat a realizovat osvětové a vzdělávací akce. Získává ke spolupráci další subjekty i osobnosti a podílí se na budování užitečných a funkčních partnerství na místní i regionální úrovni," popsala předsedkyně sdružení Iva Koutná.

Líska zároveň prezentuje členy a aktivity na akcích v kraji, zajišťuje společnou propagaci, vyhledává zdroje nebo zpracovává a realizuje společné projekty. Podle Ivy Koutné realizovala Líska doposud deset projektů. Za sebou má realizaci 74 vzdělávacích a osvětových akcí.

Jednou z hlavních činností je podpora vzájemné komunikace nositelů a partnerů EVVO. Líska proto intenzivně vyhledává a zprostředkovává kontakty, spravuje databázi, která čítá na 450 adres. Na ty míří pravidelné informace v podobě elektronické i listové rozesílky. "Od roku 2007 Líska rozeslala téměř stovku rozesílek, které míří do škol, neziskových organizací, veřejné správy, instituce a další kontaktní místa," upřesnila Iva Koutná s tím, že Líska pravidelně aktualizuje Krajský kalendář akcí EVVO a spravuje knihovnu.

Nedílnou součástí aktivit je také realizace vzdělávacích programů, lektorská vystoupení či poskytování konzultací pro neziskové organizace, školy nebo pracovníky veřejné správy. Každoročně Líska připravuje Krajskou konferenci o EVVO, Krajský veletrh nebo vzdělávání pracovníků středisek ekologické výchovy a ekoporaden.

"Během čtyř let jsme vydali 35 metodických listů pro pedagogy, několik informačních materiálů a plakát Jak vyrobit ptačí budku. Realizujeme osvětové akce a programy pro děti, mládež a veřejnost, podílíme se na akcích ke Dni Země, Dni stromů, zapojili jsme se do aktivit k mezinárodnímu roku biodiverzity. Jsme nositeli osvětové kampaně Ptáci - žijí tady s námi". Našimi partnery jsou neziskové organizace, školy, vzdělávací instituce, veřejná správa i podnikatelské subjekty, doplnila předsedkyně sdružení. Líska od roku 2009 koordinuje také projekt, jehož cílem je rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji spolu s osmi partnerskými organizacemi. Celkový rozpočet projektu přesahuje 7,3 milionu korun. V roce 2010 realizovala Líska významný mezinárodní projekt pro studenty ze 4 evropských zemí s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Mládež v akci. Aktivity Lísky podporuje Zlínský kraj. Na Vsetínsku je partnerem Město Vsetín a Společnost pro komunitní práci Vsetín.

Každoročně Líska oceňuje CENOU EVVO více než 40 osobností, škol, neziskových organizací a projektů, které významně přispěly k rozvoji EVVO.

Sdružení je otevřenou organizací, jejímž členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky dané stanovami. S činností Lísky a jejich členů je možné se seznámit na nejrůznějších akcích. V dubnu například při Dnech Země. Posnídat s Lískou můžete na férové snídani v Panské zahradě ve Vsetíně v sobotu 14. května od 9.00 do 11.30. Více o akcích a projektech naleznete na www.liska-evvo.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 1. 2019
Svátek má Běla.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio