11. října 2010

Moravské neziskovky mohou žádat o švýcarský grant

Tisková zpráva: Brno (4. října 2010)

Od pondělí 4. října mohou neziskové organizace z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje žádat o finanční podporu z Blokového grantu, který administruje Nadace Partnerství. Prostředky z Blokového grantu jsou určeny na oblasti sociálních služeb a životního prostředí.

Ke stažení:

"Cílem první výzvy je podpořit neziskové organizace a jejich stávající činnosti. Vycházíme z Analýzy potřeb neziskových organizací, kterou jsme v dotčených krajích provedli v minulém roce a která zohledňuje i dopad ekonomické krize na celý sektor," uvádí grantový manažer František Brückner z Nadace Partnerství. Díky Programu švýcarsko-české spolupráce rozdělí Nadace Partnerství mezi moravské a slezské neziskovky ve třech výzvách v letech 2010 - 2014 85 milionů korun. Uzávěrka první výzvy je 7. prosince 2010, maximální výše jednoho grantu činí 4 625 000 korun a celkem bude v první výzvě rozděleno přes 42 milionů korun.

Žádost o podporu v Blokovém grantu mohou podat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy. V oblasti životního prostředí budou podpořeny především projekty zaměřené na jeho ochranu, lepší informovanost o environmentálních tématech a naplňování principů udržitelného rozvoje na daném území. V sociální oblasti jsou dotace z Blokového grantu určeny zejména na zvýšení dostupnosti a úrovně sociálních služeb.

"Neziskové organizace mohou žádat také podporu na posílení jejich organizační, personální a finanční kapacity, tedy například na prostorové a materiální vybavení, vytváření nebo aktualizace strategického plánu, posílení marketingového a projektového řízení, zvýšení kvalifikace pracovníků nebo na podporu publicity," dodává Brückner. Bližší informace naleznou zájemci na www.nadacepartnerstvi.cz/blokovy-grant.

Mezi každou podporovanou oblast rozdělí Nadace Partnerství v první výzvě přes 21 milionů korun. "V první výzvě klademe důraz spíše na udržitelnost projektů a stabilizaci neziskových organizací než na vytváření nových projektů. Naším cílem je podpořit hlavně stávající činnosti neziskovek, ve kterých jsou dobré a které jsou pro region potřebné. Aby přitom nemusely roubovat svoje aktivity na podmínky vyhlášení, jak je to obvyklé u většiny dotačních programů," uzavírá ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace je účelově vázaný fond zřízený na financování sociálních a ekologických projektů nestátních neziskových organizací. Dohled nad jeho implementací provádí Ministerstvo financí ČR. Kontakt: František Brückner, e-mail: frantisek.bruckner@nap.cz, tel: 515 903 115

Program švýcarsko - české spolupráce Švýcarsko podpoří na základě dohod s Evropskou unií o Evropském hospodářském prostoru v následujících pěti letech sociální a ekonomickou soudržnost v 10 nových členských zemích EU. Cílem podpory je zvýšení jejich schopnosti plné účasti na vnitřním trhu a posílit vztahy Švýcarské federace s příjemci pomoci, tedy i s Českou republikou. Švýcarská vláda vyčlenila pro tento program 109,780 milionů švýcarských franků nevratné pomoci, které budou v letech 2010-2014 využity na podporu několika prioritních oblastí, včetně životního prostředí. Celkovou odpovědnost za implementaci Programu Švýcarsko-české spolupráce v České republice nese Národní koordinační jednotka Ministerstva financí České republiky. Za švýcarskou stranu program koordinuje Velvyslanectví Švýcarska v ČR - Swiss Contribution Office a jejich rozvojová agentura Swiss Agency for Development and Cooperation. Nadace Partnerství uspěla ve výběrovém řízení jako administrátor Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace, a ve třech výzvách tak mezi neziskové organizace v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji rozdělí v letech 2010 - 2014 celkem přibližně 85 milionů korun. Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) je účelově vázaný fond zřízený na financování projektů neziskového sektoru.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje. Po celé České republice poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům. Nadace Partnerství podporuje šetrné formy turistiky, výsadbu stromů a ochranu přírody, využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, šetrnou dopravu a kvalitní a funkční veřejná prostranství v obcích a městech. Během 19 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 228 miliónů korun už na 2 568 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development. Změřte si své emise! www.emiseco2.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio