23. července 2010

MŠMT vyhlašuje Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaného MŠMT, na zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a nestáních neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

MŠMT vyhlášením těchto Programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu.

Cílem programů je především podpora:

  • vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny jednotlivých NNO,
  • vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,
  • významných mezinárodních a celostátních (příp. nad regionálních) akcí určených dětem a mládeži,
  • odborné přípravy a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
  • vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,
  • rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,
  • výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
  • mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy,
  • vytváření podmínek, možností a rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže,
  • rozvoje materiálně technické základny NNO.

Podrobné informace naleznete: http://www.msmt.cz/file/11467

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio