18. září 2017

Nominace dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 2017

XIV. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje.

Kdo může podat návrh?

Fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 20. 10. 2017 do 13:00 hodin.

Kdo může být navržen?

Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi a mládeží Zlínského kraje.

Za práci s dětmi a mládeží se považuje:

  • organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k nabytí nových poznatků a zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;
  • činnost zaměřená k účelnému využívání volného času dětí a mládeže.

Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje:

práce s dětmi a mládeží v délce minimálně 7 let.

Navrhovatel zašle jako povinnou přílohu nominačního formuláře popis činnosti a dosažených výsledků navrhované osoby v rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost.

Další informace Vám poskytnou pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK paní Ing. Anna Fenyková, email: anna.fenykova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 757 nebo Ing. Tomáš Duda, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 748.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 1. 2019
Svátek má Běla.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio