30. září 2009

Nominace na udělení „Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji“ za rok 2009

Nominován může být jednotlivec či organizace, jenž v roce 2009 vykonali významný počin nebo realizovali zajímavý projekt či program v oblasti EVVO.

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba na předepsaném formuláři a v uvedeném termínu. Nominace bude posuzovat řídící výbor Lísky, posílený o nezávislé osobnosti.

Cena bude předána na IX. Krajské konferenci o EVVO v Uherském Hradišti ve čtvrtek 26. listopadu 2009. O nominaci budou jednotlivci i organizace osobně informováni.

Ke stažení:

Nominace na udělení "Ceny za přínos k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji" za rok 2009

Kategorie:

1. Osobnost EVVO.

2. Ředitel školy, školského zařízení, manažer neziskové organizace.

3. Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor.

4. Pracovník, dobrovolník neziskové organizace.

5. Komunální politik, pracovník veřejné správy.

6. Žák základní či střední školy, student.

7. Podnikatel (právnická i fyzická osoba).

8. Škola, školské zařízení.

9. Nezisková organizace.

10. Rodina.

11. Projekt EVVO realizovaný na území Zlínského kraje.

12. Objev v oblasti EVVO (jednotlivec, organizace).

Nominováni mohou být jednotlivci: ředitelé a pedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů, pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové NNO, pracovníci úřadů a institucí, členové zastupitelstev a komisí, zástupci podnikatelské sféry, studenti, novináři, osobnosti, které se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

Nominovány mohou být organizace: školy, školská zařízení, NNO, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění ve svém okolí.

Nominována může být rodina, jejíž členové přispívají k ochraně životního prostředí, jsou aktivní v rámci školy, neziskové organizace či obce, příp. se jinak zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji.

Nominován může být žák či student, který přispěl k ochraně životního prostředí, je aktivní ve své škole, neziskové organizaci či obci, realizoval zajímavý projekt, zpracoval studentskou práci, zúčastnil se soutěže, příp. se jinak zasloužili o rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve Zlínském kraji.

Nominován může být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje (financovaný z různých zdrojů), který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy, organizace, obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.

Kontakt a info: Líska, o.s., Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz , tel: 605 806 840

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio