15. listopadu 2017

Osobností EVVO ve Zlínském kraji se na konferenci ve Zlíně stala Monika Havlásková

Sedmnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostila v úterý 7. listopadu Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem letošního ročníku bylo: Objevujeme a pozorujeme přírodu. Během konference byly předány také výroční Ceny za přínos rozvoji EVVO v regionu. Osobností EVVO se stala Monika Havlásková, ředitelka Střediska volného času Klubko ze Starého Města.

"Monika Havlásková patří k nepřehlédnutelným osobnostem environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji, zakladatelům mezioborového setkávání i LÍSKY. Začínala v Centru ekologické výchovy ŽABKA, od listopadu 2011 je ředitelkou Klubka. Nástupem na manažerskou pozici se celá organizace výrazně profiluje v oblasti EVVO, je nositelem celé řady projektů s regionálním dopadem, například Zdravá a bezpečná škola. Působí i jako lektorka výukových programů pro děti a vzdělávacích programů pro pedagogy," vyzdvihla její záslužnou činnost předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

Cena je vyhlašována od roku 2001. V roce 2017 byla udělena v deseti kategoriích. Za letošní rok bylo nominováno 23 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 12 z nich, ve dvou kategoriích bylo uděleno po dvou cenách. Další dvě nominace získaly speciální ocenění.

Součástí konference byl společný blok k tématu, v němž zazněly zajímavé poznatky z environmentální výchovy a vzdělávání a příklady dobré praxe. Ve druhém bloku byly předány Ceny EVVO. Třetí a čtvrtý blok byl určen pro 6 workshopů s lektory z celé České republiky. Více než stovka účastníků se seznámila i s nejrůznějšími vzdělávacími programy, publikacemi a pomůckami, prohlédla si nabídku škol a organizací, výrobky regionálních producentů. Konference nabídla i mezioborová setkání, organizace, školy i zástupci veřejné správy si vzájemně předali zkušenosti a příklady z praxe. Lidé si navíc mohli v dílnách vyzkoušet řadu programů tzv. na vlastní kůži. "V odpoledním bloku byly například představeny zajímavé výukové programy pro děti i školáky, projekty TEREZY, LIPKY a ARPOKU, dotkli jsme se také tématu, jak využívat nejmodernější technologie a aplikace v EVVO nebo jsme prožili den čokolády," představila Iva Koutná.

Ceny EVVO - výsledky:

Osobnost EVVO Zlínského kraje 2017 - Monika Havlásková, SVČ Klubko Staré Město

Ředitel školy/manažer nevládní organizace - Hynek Hromada, ředitel ZŠ Vsetín, Rokytnice

Koordinátor EVVO, pedagog, lektor - Jan Husák, Muzeum regionu Valašsko

Pracovník/dobrovolník neziskové organizace - Jitka a Mirek Dvorští, Ochránci přírody Val. Meziříčí, ocenění p. Chumchal, ČSOP Choryňská stráž

Veřejná správa - Magda Pospíšilová, Magistrát města Zlína a Milan Daňa, starosta obce Liptál

Žák ZŠ nebo SŠ - Pavel Jeřábek a Kateřina Bachůrková, SPŠ Otrokovice

Podnikatelský sektor - Ludmila Rumánková Mužikovská, Agrofyto Lidečko

Škola/školské zařízení/nevládní nezisková organizace - ZŠ a MŠ Kašava, ocenění pro DDM Šikula Uherské Hradiště

Projekt/aktivita/program v oblasti EVVO - Semínkovna Vsetín

Objev roku v EVVO ve Zlínském kraji - Vladan Krmášek, hrad Lukov

Všechny výstupy z konference jsou k dispozici na http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
23. 10. 2018
Svátek má Teodor.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio