2. července 2010

Podpora sociální ekonomiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky "Investiční podpora sociální ekonomiky"

Odkaz: http://www.mpsv.cz/cs/6748

Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování, oddělení implementace ESF a IOP
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz.
Technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7 budou zodpovídat pracovníci poboček Centra pro regionální rozvoj ČR.

Kontaktní osoba pro danou výzvu:
Bc. Taťána Plecháčková, oddělení implementace ESF a IOP
tel.: 221 923 926, e-mail: tatana.plechackova@mpsv.cz

Další informace
Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci první výzvy jsou blíže uvedeny v dokumentu "Příručka pro žadatele a příjemce" a jejích přílohách, případně v Programovém dokumentu IOP. Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie/IOP/Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, viz: http://www.mpsv.cz/cs/5496, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio