22. ledna 2019

Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019

Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21. 1. 2019 do 8. 2. 2019 do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Mgr. Petr Horyanský, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku).

Další informace jsou k dispozici: https://www.kr-zlinsky.cz/rp07-19program-na-podporu-nestatnich-neziskovych-organizaci-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-v-roce-2019-aktuality-15308.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 6. 2019
Svátek má Adriana.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio