20. prosince 2017

Program na podporu NNO v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018 (RP07-18)

Originální elektronické formuláře žádosti budou uvolněny k vyplňování od 22. 1. 2018 do 9. 2. 2018 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

CÍL PROGRAMU, DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU A OČEKÁVANÉ DOPADY PODPORY: Cílem Programu je podpora nestátních neziskových organizací a jejich preventivních projektů zaměřených zejména na práci se skupinou dětí, mládeže a mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem rizikových typů chování nebo problematikou zasažených; a dále vytvoření sítě programů těchto organizací, schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ. Důvodem poskytnutí dotace je snaha stabilizovat, případně zlepšit situaci v uvedené oblasti, které chce kraj dosáhnout především podporou rozvoje, případně vzniku nových nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé, jako doplňkového prostředku k další práci s cílovou skupinou v rámci zejména základních činností při poskytování sociálních služeb, a dalšími, například kvalitními (certifikovanými) primárně preventivními projekty a projekty, které budou realizovat neziskové organizace.

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ, AKTIVITY: Podporované opatření Programu: Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování.

Podporované aktivity v Programu:

1. Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).

2. Programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (MŠMT certifikované i necertifikované; jedná se zejména o přednáškovou a poradenskou činnost).

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 22. 1. 2018 do 9. 2. 2018 do 12:00 hodin. V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, Oddělení neziskového sektoru, Mgr. Petr Horyanský, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Podrobné informace naleznete: http://www.kr-zlinsky.cz/rp07-18-program-na-podporu-nno-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-v-roce-2018-aktuality-14522.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 1. 2019
Svátek má Běla.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio