20. prosince 2018

Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY V PROGRAMU:

Podpora tvorby a realizace kvalitních preventivních aktivit a programů škol a školských zařízení, kterými mohou být:

- Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování

- Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení

- Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti

- Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí podpory (dále jen "Žádost") ve lhůtě od 21. 1. 2019 do 6. 2. 2019 do 12:00 hodin.

Podrobně k výzvě: https://www.kr-zlinsky.cz/rp19-19-program-na-podporu-skol-a-skolskych-zarizeni-v-oblasti-prevence-rizikovych-typu-chovani-aktuality-15318.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 6. 2019
Svátek má Adriana.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio