20. prosince 2017

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2018 (SOC01-18)

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 20.01.2018 do 02.02.2018 do 12:00 hod.

CÍL PROGRAMU, DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU A OČEKÁVANÉ DOPADY PODPORY: Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod. Důvodem podpory je snaha zlepšit kvalitu života podpořených osob. Podporovány budou projekty a akce, které nejsou základními činnostmi sociálních služeb vymezenými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady:

- zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů, osob se zdravotním postižením

- posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti,

- zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců,

- zabezpečení bezbariérového prostředí

Program bude realizován ve čtyřech Dotačních titulech.

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením Podporovaná opatření Dotačního titulu 1: - 1a Pravidelné edukativní programy - 1b Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení - 1c Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob - 1d Pravidelné programy canisterapie - 1e Pravidelné programy hipoterapie - 1f Pobytový program zaměřený na hipoterapii

Dotační titul 2: Rodiny Podporovaná opatření Dotačního titulu 2: - 2a Pravidelně se opakující aktivita mateřského a rodinného centra - 2b Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra - 2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra - 2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství

Dotační titul 3: Dárci krve Podporovaná opatření Dotačního titulu 3: - 3a Ocenění bezplatných dárců krve

Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb Podporovaná opatření Dotačního titulu 4: - 4a Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje

Další informace naleznete zde: http://www.kr-zlinsky.cz/soc01-18-program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-v-roce-2018-aktuality-14505.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 1. 2019
Svátek má Běla.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio