22. ledna 2019

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2019

Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21.01.2019 do 01.02.2019.

Program bude realizován ve čtyřech Dotačních titulech.

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením

Podporovaná opatření

Dotačního titulu 1:

- 1a Pravidelné edukativní programy

- 1b Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením

- 1c Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením

- 1d Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení

- 1e Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob

- 1f Pravidelné programy canisterapie

- 1g Pravidelné programy hipoterapie

- 1h Pobytový program zaměřený na hipoterapii

Dotační titul 2: Rodiny

Podporovaná opatření Dotačního titulu 2:

- 2a Pravidelně se opakující aktivita mateřského a rodinného centra -

2b Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra

- 2c Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra

- 2d Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství

Dotační titul 3: Dárci krve

Podporovaná opatření Dotačního titulu 3:

- 3a Ocenění bezplatných dárců krve

Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb

Podporovaná opatření Dotačního titulu 4:

- 4a Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje

Podrobné informace naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/soc01-19program-na-podporu-socialne-zdravotnich-aktivit-aktuality-15319.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 6. 2019
Svátek má Adriana.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio