20. prosince 2018

Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu v roce 2019

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ:

1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21.01.2019 do 01.02.2019 do 12:00 hodin.

Další informace naleznete: https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-19-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-15312.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 6. 2019
Svátek má Adriana.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio