5. května 2014

Ptáci – žijí tady s námi

TZ Líska, Vsetín, 30. dubna 2014 Ptáci jsou všude kolem nás, stačí se jen podívat z okna, projít se parkem nebo mezi poli. Dříve či později určitě nějakého zástupce z ptačí říše uslyšíte zpívat krásné písně, a když se bude dívat pozorně, zanedlouho ho také zahlédnete, jak proletuje třeba mezi stromy.

Nezáleží přitom, jestli bydlíte v centru rušného velkoměsta, nebo máte dům se zahradou na malé, tiché vesnici. Ptáci zkrátka tady žijí s námi. To ale neznamená, že by se jim vyhýbaly změny ve světě kolem nás. Například čápi, kteří byli zvoleni letošním ptákem roku, na změny prostředí silně reagují. Ti bílí postupně opouštějí úrodné nížiny zaplavené zemědělskými chemickými přípravky a stěhují se výše do hor, což jim usnadňuje i změna klimatu. Naopak černí čápi se z dříve plachých lesních ptáků, které bylo těžké jen zahlédnout, stávají stále běžnějšími a nezřídka se s nimi setkáme i na potoce uprostřed vesnice. Kolik dalších druhů se ale nedokázalo těmto změnám přizpůsobit? Co pro ně proměny krajiny znamenají? Jak jim můžeme pomoci? To zjistíme, jen pokud jim budeme věnovat naši trvalou pozornost a aktivní ochranu.

Již popáté připravilo sdružení Líska v našem regionu osvětovou kampaň Ptáci - žijí tady s námi. Kampaň byla zahájena 1. dubna, na Mezinárodní den ptactva. Kampaně se zúčastnily dvě desítky středisek ekologické výchovy, občanských sdružení, muzeí i škol. "Nabídka jejich aktivit byla rozmanitá, stejně jako ptačí říše. Konaly se nejrůznější výukové programy, soutěže, exkurze a vycházky s ornitology nebo výstavy. Děti i dospělí vyrazili na výlety či pozorování ptáků ve volné přírodě, nebo vyráběli ptačí krmítka či budky," připomněla Iva Koutná, předsedkyně Lísky.

Cílem kampaně je zvýšení informovanosti dětí i dospělých, poznávání a získávání dovedností. Kampaň upozorňuje na konkrétní programy k udržení a zvýšení biodiverzity druhů ptactva, zachování jejich populace a na ochranu jejich přírodního prostředí v blízkosti lidských sídel na území Zlínského kraje.

Kampaň vrcholí v těchto dnech exkurzemi Vítání ptačího zpěvu.

Aktuálně můžete využít pozvání na exkurzi Vítání ptačího zpěvu ve Vsetíně, která se koná v sobotu 3. května 2014. Exkurze za poznáváním ptáků dle jejich hlasů a zpěvů proběhne v Panské zahradě, na březích Vsetínské Bečvy a v zámeckém parku.

Sraz je v 6:30 hodin u vstupu do Panské zahrady od Žerotínovy ulice. Exkurzi povede Karel Pavelka, zoolog muzea regionu Valašsko. Více se dozvíte v příloze a na http://www.muzeumvalassko.cz/vystavy/vitani-ptaciho-zpevu-ve-vsetine-2014

Mezinárodní den ptactva se slaví již více než 100 let. Ptáků se týkala vůbec první mezinárodní úmluva s environmentálním zaměřením, tzv. "Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného", uzavřená 19. března 1902 v Paříži. Československá republika k ní přistoupila 6. března 1924 předpisem 205/1924 Sb. O dva roky později, 1. dubna 1906, byla podepsána "Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva". A právě na památku podpisu této konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako "Den ptactva".

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014 oba druhy čápů, čápa černého a čápa bílého. Díky své výjimečnosti je čáp bílý prvním druhem, který se stává ptákem roku podruhé - přesně po 20 letech. Kromě toho, že čáp symbolizuje návrat jara, nový život a všeobecné štěstí, přispěla k jeho volbě i skutečnost, že se letos koná již 7. celoevropské sčítání čápů bílých a 3. celostátní sčítání čápů černých.

Autor: Michaela Mitáčková

Kontakt: Veronika Stočková, 605 445 847, e-mail: stockova.veronika@seznam.cz

Kontaktní adresa: Líska - o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji Rokytnice 436 (Základní škola) 755 01 Vsetín www.liska-evvo.cz www.facebook.com/sdruzeniliska

Kalendář akcí naleznete v příloze.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 10. 2018
Svátek má Brigita.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio