13. května 2010

ROZVOJ SÍTĚ ENVIRONMENTÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH, PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER

Síť ekocenter a ekoporaden ve Zlínském kraji se už rok úspěšné rozvíjí díky finanční podpoře státní fondu životního prostředí a ministerstva životního prostředí.

Vsetín 7. května - První rok má za sebou projekt nazvaný Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji, který společně se svými partnery realizuje občanské sdružení Líska. Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů kraje o životním prostředí a také posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně.

"Cíle projektu by měly být naplňovány prostřednictvím kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které v různých formách snadno dostupných veřejnosti realizuje profesionální síť vzdělávacích, poradenských a informačních center," upřesnila Iva Koutná, předsedkyně Lísky - občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji.

Aktivity jsou realizovány ve čtyřech modulech, které zahrnují rozvoj sítě, vzdělávácí programy, poradenství, osvětu a informování veřejnosti. Během 12 měsíců projektu, kdy 8 partnerů z neziskového i veřejného sektoru společně naplňují cíle projektu, funguje elektronická rozesílka pro více než 300 uživatelů, webové stránky Lísky, pravidelně je doplňován krajský kalendář akcí EVVO (na webu i tištěný), k dispozici je knihovna. Dále centra společně hledají nové partnery a zdroje pro EVVO, podílí se vytváření místních i regionálních partnerství, metodických pomůcek a nástrojů, vznikají nové výukové a vzdělávací programy. Rozvíjí se řízení zapojených i spolupracujících organizací a velký důraz je kladen na sebevzdělávání i odborné programy pro pracovníky center a ekoporaden.

"V průběhu prvního roku se uskutečnilo 26 vzdělávacích akcí pro sedm stovek účastníků. Zapojili jsme se také do několika tematických kampaní a osvětových akcí, vydali jsme desítky tiskových zpráv, článků a informačních materiálů. Proběhlo 15 osvětových akcí, kterých se celkově zúčastnilo na 30.000 lidí," upřesnila Iva Koutná.

Do projektu jsou zapojeny: Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji (občanské sdružení), ALCEDO - středisko volného času Vsetín (příspěvková organizace města Vsetín), ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín (občanské sdružení), ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky (občanské sdružení), ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek Zlín (občanské sdružení), Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., Starý Hrozenkov (obecně prospěšná společnost), Společnost pro komunitní práci, o.p.s., Vsetín (obecně prospěšná společnost), Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí nad Moravou (obecně prospěšná společnost) a Město Valašské Klobouky (veřejná správa).

Dále partneři při realizaci projektu spolupracují se Zlínským krajem, městy Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín, Univerzitou T. Bati, Ledňáčkem - sdružení pro výchovu a vzdělávání, ZOO Zlín a Muzeem regionu Valašsko, celostátní sítí SSEV Pavučina a STEP. Postupně se přidávají další střediska ekologické výchovy, školy, informační centra. Upevňují se i mezinárodní kontakty s partnery ve Velké Británii, Španělsku, Maďarsku a Slovensku.

Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. Aktivity Lísky jsou dále podpořeny v rámci grantových a nadačních programů MŠMT, MŽP, Zlínského kraje, Města Vsetín a Nadační fond Voda Veolia.

Kontakt: Iva Koutná, předsedkyně o.s. Líska

Tel.: 605 806 840

Mail: koutna.iva@seznam.cz

Mail projektu: liska.evvo@seznam.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
6. 12. 2019
Svátek má Mikuláš.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio