15. února 2016

Sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace (DPPO) za rok 2015 (případová studie)

Termín: 9.3.2016

Místo konání: Klub kultury Uherské Hradiště

Harmonogram: od 9:15 do 14:00 hodin

Lektor: Ing. Miroslava Nebuželská, auditorka

Cílem kurzu je shrnout pravidla pro výpočet daňové povinnosti neziskové organizace s upozorněním na různá specifika a na případové studii ukázat přípravu a sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.

Cílová skupina

Kurz je relevantní pro všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, …. a též pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky,....

Program

V první části kurzu budou shrnuta pravidla týkající se stanovení daňové povinnosti neziskové organizace z pohledu daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO).

Ta se zejména týkají:

•definice veřejně prospěšného poplatníka

• předmětu daně z příjmů

•osvobození příjmů

•snížení základu daně

•práce s přijatými dary

V druhé části kurzu budou po teoretickém výkladu probrány modelové příklady zahrnující posouzení různých transakcí z pohledu daně z příjmu včetně jejich promítnutí do přiznání.

Ve třetí části semináře pak bude zadána případová studie s údaji o výnosech a nákladech neziskové organizace (údaje z účetnictví). Ta bude společně řešena nejdříve formou přípravy podkladů pro DPPO, tedy sestavení podkladu, který je dostatečný pro doložení výpočtu daňové povinnosti. Následně budě vyplněn formuláře pro přiznání k DPPO. Případová studie bude řešena pro různé druhy neziskových organizací.

Cena: Zálohová platba : 1.600 Kč

Více informací naleznete zde: http://www.jvn.cz/seminare/sestaveni-priznani-k-dani-z-prijmu-neziskove-organizace-%28dppo%29-za-rok-2015-%28pripadova-studie%29_162.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio