15. října 2009

Školení na téma „Řízení a administrace projektů v rámci ROP NUTS II SM

Nabízíme Vám možnost využití školení na téma "Řízení a administrace projektů v rámci ROP NUTS II SM".

Toto školení realizuje Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v rámci projektu ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 207 - 2013 - I.etapa".

Školení proběhne ve dvou dvoudenních blocích:

I. blok: 3.11.2009 a 10.11.2009 od 8.30 hod do 16.hod

II. blok: 19.11.2009 a 24.11.2009 od 8.30 hod do 16.hod

Školení se uskuteční v Interhotelu Moskva Zlín, salónek č. 1

Školení lektorsky zajistí společnost EURION Brno.

Obsah školení: 1 den:

1) Nový třífázový systém posuzování projektové žádosti v ROP NUTS II SM

2) Příprava projektové žádosti (Benefit, studie proveditelnosti, marketingová analýza)

3) Dopracování projektu (finanční a ekonomická analýza, položkový rozpočet)

4) Smlouva o poskytnutí dotace (přílohy)

5) Zásady administrace a sledování realizace projektu (monitorovací hlášení, monitoring)

6) Finanční řízení projektu (monitorovací hlášení s žádostí o platbu, případová studie)

7) Řízení změn v projektu (případová studie)

2 den:

1) Publicita projektu

2) Charakteristika kontrol projektu

3) Pravidla a průběh kontroly projektu (účetnictví, dokumentace, archivace)

4) Výběrová řízení (v režimu zákona o veřejných zakázkách a dle metodického pokynu ROP NUTS II SM, případová studie)

5) Ukončení projektu a jeho udržitelnost

Přihlásit se můžete na I.blok školení do 30.10.2009 a na II. blok školení do 13.11.2009 na telefonních číslech 577 043 421 (Ing. Zbranková), 577 043 416 (Ing. Peterka) nebo na e-mailu martin.peterka@kr-zlinsky.cz Těšíme se na Vaši účast.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio