2. listopadu 2009

Školení na téma Veřejná podpora

Školení "Veřejná podpora" realizuje Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje v rámci projektu ROP 4.2 "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 207 - 2013 - I.etapa".

Školení proběhne dne 3.12.2009 od 8.30 hod do 16.hod

Místo školení: Interhotel Moskva Zlín, salónek č. 301

Školení lektorsky zajistí JUDr. Michael Kincl

Obsah školení:

1. Vymezení pojmu "veřejná podpora". Detailní rozbor definičních znaků vyplývajících z čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Pojem "podnik" ve vztahu k žadatelům ze Strukturálních fondů EU. Pojem "ekonomická aktivita".

Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU a jeho vliv na žadatele ze SF.

2. Opatření veřejnou podporu nezakládající. Rozbor principu soukromého investora, principu soukromého věřitele, opatření ve prospěch jednotlivců, obecných opatření. Případ Altmark a kompenzace za závazek veřejné služby. Pravidlo de minimis a jeho aplikace v praxi. Novinky ve vnitrostátní úpravě, zejména zavedení centrálního registru de minimis apod.

3. Nejčastější formy veřejné podpory.

4. Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Definice výjimek, jejich rozbor. Nařízení č. 800/2008 (obecná bloková výjimka).

5. Příjemce a poskytovatel veřejné podpory. Jejich práva a povinnosti vyplývající z českých právních předpisů a předpisů EU.

6. Veřejná podpora a projekty z ROP NUTS II SM. Financování kultury, sportu, budování infrastruktury z hlediska veřejné podpory aj. Finanční mezera u projektů nezakládajících veřejnou podporu.

7. Řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Rozbor jednotlivých druhů řízení. Soudní přezkum rozhodnutí Evropské komise.

Přihlásit se můžete do 30.11.2009 na telefonních číslech 577 043 421 (Ing. Zbranková), e-mail: alena.zbrankova@kr-zlinsky.cz,

nebo 577 043 416 (Ing. Peterka), e-mail: martin.peterka@kr-zlinsky.cz

Těšíme se na Vaši účast.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 2. 2020
Svátek má Dorota.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio