30. března 2015

Soudní poplatky

Dne 19. března 2015 schválil Senát návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (sněmovní tisk č. 306) a materiál byl doporučen k podepsání prezidenta republiky.

Konkrétně jde o "opravu" v zákoně č. 335/2014 Sb., kterým se mění zákon o soudních poplatcích. Problém byl v nejednotném výkladu, kdy některé rejstříkové soudy požadovaly při zápisu nového spolku (prvozápisu) soudní poplatek 6.000,- Kč. Rejstříkové soudy tak vycházely striktně dle ustanovení zákona, kde se osvobození vztahuje pouze na již založené spolky a osvobození soud posuzuje podle osoby navrhovatele, a v případě nového spolku kdy je navrhovatelem fyzická nebo právnická osoba, nikoli spolek, vzniká povinnost zaplatit poplatek 6 tisíc Kč.

V ustanovení § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak bude nově za písmeno j) vloženo písmeno k). Podle této novelizace bude od poplatku osvobozeno řízení ve věcech zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny.

Kdy bude novela platit, není zatím stanoveno.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
23. 10. 2018
Svátek má Teodor.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio