21. listopadu 2016

Spolky musí do konce roku upravit stanovy

V lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Spolky jsou tedy povinny do 31. 12. 2016 přizpůsobit své stanovy požadavkům zákona, provést řádný zápis povinných údajů do veřejného rejstříku a založit související dokumenty do sbírky listin.

Zákon vyžaduje, aby ve stanovách spolku byly přesně uvedeny minimálně tyto údaje: název spolku, sídlo, předmět činnosti nebo-li účel spolku, nejvyšší orgán a statutární orgán spolku a informace o členství. Po odsouhlasení nových stanov je nutné tyto údaje zapsat do veřejného rejstříku a to na interaktivním formuláři, který je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky nebo podáván v listinné podobě. Pro zápis je nutné doložit stanovy, zápis z rozhodnutí o změně stanov s prezenční listinou, čestné prohlášení členů statutárního orgánu pro výkon funkce a souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku. Návrh na zápis se podává k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Na portálu zřízeném Zlínským krajem www.zlk.neziskovka.cz mohou spolky nalézt další informace o postupu. http://zlk.neziskovka.cz/1-novy-obcansky-zakonik.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio