25. října 2017

Status veřejné prospěšnosti

Zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

Změna občanského zákoníku Ustanovení § 146 občanského zákoníku definuje veřejně prospěšnou právnickou osobu. Ustanovení § 147 občanského zákoníku pak předpokládá, že veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní požadavky stanovené jiným právním předpisem. Právní předpis, který by stanovil požadavky na zápis statusu veřejné prospěšnosti, však v tuto chvíli neexistuje. Není blíže upraven způsob, předpoklady a postup určitého formálního stvrzení skutečnosti, že subjekt má předmětnou kvalitu. Stejně tak neexistují konkrétnější pravidla pro kontrolu nad naplňováním podmínek stanovených pro veřejně prospěšné právnické osoby. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistují pravidla pro zápis statusu veřejné prospěšnosti, není možné jej do veřejného rejstříku zapsat. Novelou občanského zákoníku tedy dochází ke zrušení ustanovení §§ 147 - 150 a § 231 upravující institut statusu veřejné prospěšnosti.

V souvislosti s novelou občanského zákoníku dochází i ke změně dalších zákonů, např. se mění zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to tak, že se již do veřejného rejstříku nezapisuje údaj o tom, že právnická osoby má zapsán status veřejné prospěšnosti a kdy jí byl přiznán, údaj o tom, že bylo zahájeno řízení o odnětí statusu, a údaj o tom, kdy byl tento status vymazán, a důvod jeho odnětí. Obdobně dochází ke změně např. zákona o soudních poplatcích, který doposud upravoval osvobození od soudního poplatku ve věcech veřejného rejstříku pro právnické osoby mající status veřejné prospěšnosti, zákona o zvláštních řízeních soudních či zákona o základních registrech.

Účinnost: 1. ledna 2018

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio