19. listopadu 2009

Tiskové zpráva o setkání zástupců nestátních neziskových organizací s ministrem pro místní rozvoj

Ministr Kocáb se zúčastnil schůzky zástupců nevládního sektoru s ministrem pro místní rozvoj. Ministr pro místní rozvoj Vondruška se dnes sešel se zástupci jedenácti různých střešních organizací nevládního neziskového sektoru. Schůzka navázala na říjnové jednání nevládek s premiérem Janem Fischerem a zůčastnil se jí také ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Jednání bylo pokračováním iniciativy občanského sektoru Nevládky a krize.

Zástupci nevládek apelovali na zrychlení průběhu dotačních řízení tak, aby se peníze dostaly zejména v době krize k příjemcům včas, dále na zjednodušení čerpání evropských dotací a posílení partnerství vlády a NNO v době krize napříč sektory. Zástupci nevládek upozorňovali na nutnost efektivního čerpání evropských dotací a možnosti využití dovedností nevládek na řešení dopadů ekonomické krize.

Ministr Michael Kocáb informoval o principech nově připravovaných zásad pro poskytování dotací NNO, které mají stanovit závazné termíny pro průbeh dotačních řízení s platností od příštího roku. Tímto opatřením se urychlí rozhodovací procesy a vyplácení peněz příjemcům. Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. a tajemnice Rady uměleckých obcí upozornila na praxi, že řada nevládek vzhledem k pozdě vypláceným dotacím propouští zkraje roku své zaměstnance, kteří se následně registrují na úřadech práce: "Státu tím vznikají další náklady a zároveň ztráty v příjmech zdravotního a sociálního pojištění. Takové ztráty jsou způsobeny pouze špatnou administrací dotací.Jen pojištěnecké odvody nevládek a tedy příjem státu v roce 2007 byl téměř 9 miliard Kč. "

Projednávány byly i možnosti předfinancování a úvěrování schválených projektů pro NNO. Ministr Vondruška přítomné informoval, že jeho ministrestvo připravuje řadu legislativních změn, které mají čerpání evropských fondů usnadnit.

S ohledem na čerpání evropských dotací ministr Vondruška doporučil, aby potřeby nevládek byly důsledně uplatňovány prostřednictvím jejich zástupců v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programů. Ministr Kocáb přislíbil posílení koordinace prostřednictvím Rady vlády pro NNO a zejména jeho výboru pro evropské záležitosti.

"Včasné zapojení zástupců nevládek do přípravy legislativních a strategických materiálů je konkrétním projevem principu partnerství, který výrazně zvyšuje efektivitu procesu", uvedla Kateřina Ptáčková, která na jednání zastupovala asociaci ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

Nevládní neziskový sektor je velmi členitý, nemá jednu zastřešující organizaci, ale nejvyšší platformou je Rada vlády pro NNO, kterou řídí ministr Kocáb a bude se podněty jednotlivých organizací zabývat.

Setkání s ministrem pro místní rozvoj bylo jedním ze čtyř plánovaných jednání zástupců nevládek s dalšími členy vlády, jejichž cílem je upozornit na roli nevládek ve společnosti a jejich potenciál a nezastupitelnost v poskytování veřejně prospěšných služeb

Odkaz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/tz/setkani-zastupcu-nno-s-ministrem-pro-mistni-rozvoj-64282/

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio