25. října 2017

Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2017 a novinky pro rok 2018

Termín: pondělí - 6. listopadu 2017, začátek v 9 hodin, Lektor: Ing . Miroslava Nebuželská , auditorka. Místo konání Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště

Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2017?

Jak sestavit účetní závěrku nebo přehledy za rok 2017 a na co si při sestavování dát pozor?

Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2017?

Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaká je situace s evidencí tržeb u neziskové organizace?

Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, daních či v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2018?

 

Program 

Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2017, novinky 2018 

 

Účetnictví v roce 2017 

účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2017 – struktura, vzory 

jak vykázat hlavní a vedlejší činnost 

jak vykazovat přijaté dary a dotace 

 

Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2018 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.) 

 

Daň z příjmů v roce 2017 a novinky pro rok 2018 

definice veřejně prospěšného poplatníka 

jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků 

jaké příjmy NNO jsou osvobozené 

jak zdaní NNO přijaté dary 

jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití 

 

Jiné daňové povinnosti ve stručnosti – silniční daň, DPH 

Evidence tržeb v neziskových organizacích– stav a vývoj

 

Komu je seminář určen:

Finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání.

 

Daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

 

Termín : pondělí – 6. listopadu 2017, začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 15 hodin

Lektor : Ing . M i l o s l a v a N e b u ž e l s k á , a u d i t o r k a

Místo konání : Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště

Zálohová platba : 1.980 , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.636 bez DPH)

Variabilní symbol : 825 , číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - lze se přihlásit : na webu www.jvn.cz e-mailem jvn@jvn.cz telefonicky 604914621

 

 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
23. 10. 2018
Svátek má Teodor.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio