2. září 2019

Úřad práce - Informace o mimořádné možnosti zřídit veřejně prospěšné práce (VPP)

Aktuálně nabízí ÚP možnost zřízení krátkodobých VPP na dobu do konce listopadu, výjimečně do konce prosince.

Byl rozšířen okruh uchazečů, které je možné na VPP umístit. Krátkodobé pracovní příležitosti je možno využít právě na pomocné práce v archívech, knihovnách, školách a školkách, v kulturních a sportovních zařízeních.

Možnost zřízení míst na práce při údržbě a úklidu samozřejmě nadále platí.

Obecně: VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti, které vytváří zaměstnavatel a to i opakovaně.

Jedná se zejména o nekvalifikované práce spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť.

VPP nenahrazují klasický pracovní poměr v rámci systemizovaných pracovních míst (např. přímá obslužná péče, kuchař).

Na VPP se poskytuje příspěvek na obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání:

· dlouhodobě nezaměstnané osoby,

· osoby do 29 let včetně,

· osoby starší 50 let,

· osoby se zdravotním postižením,

· osoby s nízkým stupněm vzdělání,

· osoby pečující o dítě nebo o osobu blízkou,

· osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti apod.),

· osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi,

· osoby bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody.

Měsíční výše příspěvku na jedno vytvořené pracovní místo: max. 15.000,- Kč

(V případě zkráceného pracovního úvazku se příspěvek úměrně krátí.)


Doba poskytování příspěvku do konce listopadu 2019, ve výjimečných případech maximálně do 31. 12. 2019.


Doba, na kterou bude příspěvek poskytován, bude vždy končit posledním kalendářním dnem měsíce. Příspěvek se poskytuje zpětně měsíčně a je splatný do 30 dnů od předložení vyúčtování mzdových nákladů zaměstnavatelem.

Kontakty na zaměstnance ÚP, kteří mají agendu VPP na starosti:

Kontaktní pracoviště Zlín

Mgr. Markéta Vaculíková

Odborný pracovník APZ

T: +420 950 175 405

E: marketa.vaculikova@uradprace.cz

Bc. Jitka Surovcová, DiS.

Projektový pracovník poradce pro zaměstnavatele PDU

T: +420 950 175 402

E: jitka.surovcova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Vsetín

Bc. Kateřina Šuláková

Odborný pracovník APZ

T: +420 950 173 427

E: katerina.sulakova@uradprace.cz

Bc. Darina Kovářová

Projektový pracovník poradce pro zaměstnavatele PDU

T: +420 950 173 434

E: darina.kovarova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

Miroslav Lukeš

Odborný pracovník APZ

T: +420 950 170 263

E: miroslav.lukes@uradprace.cz

Ing. Michaela Lysoňková Sudová

Poradce pro zaměstnavatele projekt PDU

T: +420 950 170 262

E: michaela.lysonkova@uradprace.cz

Kontaktní pracoviště Kroměříž

Miroslava Vávrová

Odborný pracovník APZ

T: +420 950 130 322

E: miroslava.vavrova@uradprace.cz

Ing. Lucie Vymětalová

Projektový pracovník poradce pro zaměstnavatele PDU

T: +420 950 130 373

E: lucie.vymetalova@uradprace.cz

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 1. 2020
Svátek má Slavomír.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio