22. srpna 2017

Úřad vlády ČR - vyhlášené programy na rok 2018

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny - dotační programy:

• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce,

• Podpora terénní práce,

Odkaz: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=476

Rada vlády pro rovnost žen a mužů realizuje dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dotace/dotace---uvod-123043/

Rada vlády pro národnostní menšiny realizuje dotační program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace realizuje program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí nestátních neziskových organizací Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dotace/vyhlaseni-dotacniho-rizeni-na-rok-2018-v-dotacnim-programu-podpora-kapacit-celostatnich-mezioborovych-siti-nestatnich-neziskovych-organizaci-158802/

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky realizuje program na koordinaci protidrogové politiky. Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/dotace/2018/prvni-zprava-158764/

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany realizuje program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. Odkaz: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/vvzpo/dotacni-program-podpora-vua/dotacni-program-podpora-vua-29495/

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
23. 10. 2018
Svátek má Teodor.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

17. ledna 2014

Databáze NNO ve Zlínském kraji 2013

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio