19. února 2013

Vyhlášení 5. ročníku grantového programu Velké komunitní granty ČSOB

Program Velké komunitní granty ČSOB se zaměřuje na podporu obnovy kulturní krajiny a přímé péče o životní prostředí mimo zastavěné části obcí a měst. Podmínkou získání podpory je aktivní zapojení široké veřejnosti do příprav a realizace projektu (např. komunitní plánování projektu, spolupráce s místní samosprávou, školami, neziskovými organizacemi a firmami, dobrovolnické zapojení občanů do pracovních brigád a doprovodných akcí atd.).

Z programu budou podpořeny celkem 3 projekty částkou ve výši 200 000 - 300 000 Kč. Projekty mohou být zaměřené na témata, jako je např. obnova původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny, podpora šetrné údržby a zlepšování prostupnosti krajiny, obnova cest a stezek, péče o drobné stavby a památky v krajině v rámci péče o rozsáhlejší krajinný celek, ochrana a obnova přirozených a cenných biotopů, péče o lokality důležité pro biologickou rozmanitost krajiny apod.

Hodnocení projektů probíhá v několika etapách. Do 1. kola jsou přijímány pouze zjednodušené projektové záměry. Z nich vybere hodnotící komise 15 nejlepších, jejichž předkladatelé budou moci čerpat příspěvek z Fondu odborné podpory na posílení projektu, pokud o to při předložení projektového záměru požádají. Příspěvek může činit až 15 000 Kč na odborné konzultace a služby posilující úspěšnost projektů. Předkladatelé budou mít cca 5 týdnů na dopracování kompletních žádostí. Z 2. kola postoupí 8 nejlepších, které pak čekají návštěvy zástupců hodnotící komise. Nakonec budou vybrány 3 nejlepší projekty.

Projektové záměry přijímá Nadace VIA do 28. února.

Úplné znění vyhlášení, formulář projektového záměru a žádosti o příspěvek z Fondu odborné podpory a další potřebné informace naleznete na stránce programu.

V případě nejasností se obracejte na manažerku programu Lucii Volákovou na tel. číslech 233 113 370 a 604 965 559 nebo e-mailem na adrese lucie.volakova@nadacevia.cz.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 1. 2020
Svátek má Slavomír.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio