22. června 2010

Vyhlášení mimořádného dotačního programu “Evropský rok dobrovolnictví“

Rok 2011 bude "Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství". Na základě toho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010 mimořádný dotační program pod názvem "Evropský rok dobrovolnictví".

Projekty, které budou do tohoto dotačního programu žadatelé předkládat, by měly být zaměřeny především na:

  • akce a aktivity, které naplňují myšlenky a cíle ERD 2011,
  • přípravu akcí a projektů na rok 2011, podporujících cíle Evropského roku dobrovolnictví v ČR,
  • propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty dobrovolníků,
  • metodické materiály pro práci s dobrovolníky,
  • vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a dobrovolnou činnost, zařazeny mohou být i tradiční akce předkladatelů žádostí, které svým obsahem a charakterem mohou přispět k propagaci dobrovolnictví a přípravě na ERD 2011.

Postup předkládání žádostí:

Žádost o státní dotaci a projekt se předkládají, stejně jako v podzimním a jarním kole výběrových řízení, probíhajících v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 až 2010, tj. vložením do elektronického systému IS-mládež na adrese http://is-mladez.msmt.cz a následně v tištěné podobě s předepsanými přílohami. Žádosti v písemné podobě se předkládají výjimečně na adresu MŠMT - odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Obálka musí být označena nápisem "ERD 2011".

Termín pro podání žádosti

Žádost musí být vložena do elektronického systému a v písemné podobě doručena na uvedenou adresu nejpozději do 15.července 2010 do 14 hodin. Náležitosti žádosti Žádosti o dotace se předkládají ve stejném rozsahu jako řádné dotace, tj. v souladu s náležitostmi uvedenými ve vyhlášených Programech v článku 5 - Předkládání žádostí v rámci Programů. NNO, které předkládaly žádosti o státní dotace v rámci jarního kola, tj. k 31. 3. 2010 nemusí již přikládat stanovy, originál ověření IČ a vyjádření samosprávy (postačí kopie). Pokud tyto organizace nezaslaly odboru pro mládež výroční zprávu za rok 2009, jak je uvedeno v podmínkách pro poskytování dotace i v rozhodnutí, připojí ji k žádosti.

Další informace naleznete: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok?lang=1&ref=m&source=email

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio