22. ledna 2019

Vyhlášení výzvy pro podporu ekologických aktivit v kraji

Cílem Programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 21. 01. 2019 do 15. 02. 2019 do 12:00 hodin.

Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

- Osvěta a poradenství pro veřejnost týkající se ochrany přírody a životního prostředí.

- Neperiodické publikace, informační a výukové materiály a programy se zaměřením na EVVO.

- EVVO v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, EVVO pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a NNO.

- Podpora a rozvoj služeb a servisních činností pro EVVO.

- Podpora projektů začínajících subjektů EVVO.

- Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.

- Podpora vzdělávacích aktivit na školních zahradách a badatelsky orientovaného vyučování.

Podrobné informace, včetně vzoru žádosti jsou k dispozici: https://www.kr-zlinsky.cz/rp04-19-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-15301.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 6. 2019
Svátek má Adriana.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio