3. února 2017

Vyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009 – 2014

Publikace nenabízí pouze souhrnné statistiky rozdělených prostředků. Společně s jednotlivými podpořenými organizacemi jsme pro vás připravili medailonky realizovaných projektů, často doprovázené pohledem jak realizátorů projektů, tak osobními příběhy podpořených klientů.

Fond pro nestátní neziskové organizace je součástí Finančního mechanismu EHP a Norské fondy 2009-2014, prostřednictvím kterého se donorské země - Norsko, Lichtenštejnsko a Island - podílí na snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru aneb jak výstižně dodává ředitelka NROS, Hana Šilhánová: "Fond pro nestátní neziskové organizace se stal jedním z významných nástrojů pro financování aktivit neziskovek v českém prostředí. Nejen že přispěl k řešení aktuálních problémů ve společnosti, ale zároveň podporoval budování kapacity neziskových organizací a tím bezesporu přispěl k jejich profesionalizaci a posilování jejich vlivu."

Spektrum podpory Fondu bylo poměrně široké a mířilo do čtyř prioritních oblastí, a to Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory, Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny. Do těchto oblastí putovalo více než 256 milionů Kč.

České neziskovky vnesly prostřednictvím podpořených projektů do společenského prostoru mnoho zajímavých aktivit, poskytly neocenitelné služby, uspořádaly nespočet inspirativních setkání a publikovaly velmi erudované materiály. "Kvalitu a mezinárodní přesah podpořených projektů umocňovaly doplňkové granty a mikrogranty z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, které umožnily zapojení partnerů ze států EHP a Norska a pomohly českým neziskovkám, které využily cestovních grantů, získat inspiraci a jiný pohled," dodává Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Publikace je ke stažení zde: http://www.fondnno.cz/res/data/016/005167.pdf

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio