20. srpna 2012

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí státní dotace - "Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech“ pro rok 2013

Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve smyslu usnesení vlády č. 410 ze dne 13. června 2012 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím vyhlašuje pro rok 2013 k zabezpečení úkolů vyplývajících ze schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a schváleného Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014 výběrový dotační titul "Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech".

Termín pro podávání žádostí o dotace je nejpozději do 30. září 2012. Bližší informace s formulářem žádosti a příloh naleznete na webových stránkách MVČR v odkazu http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-statni-dotace-prevence-domaciho-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-pro-rok-2013.aspx

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 2. 2019
Svátek má Ljuba.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio