21. července 2011

VÝZVA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnos

VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 - Další vzdělávání Oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

Ke stažení:

Cíle programu, cíle oblasti podpory OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 3 OP VK je posílení pozice dalšího vzdělávání směřujícího k rozvoji moţností profesního růstu, zvyšování a rozšiřování kvalifikace a adaptability obyvatel tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce.

Cílem oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání OP VK je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

Další vzdělávání je takové vzdělávání či učení, které probíhá po dosaţení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce.

Další vzdělávání můţe být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důleţitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním ţivotě.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 3.1 - Individuální další vzdělávání

A. Podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí.

B. Stimulovat poptávku po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubit obecnou informovanost o významu a možnostech dalšího vzdělávání.

C. Akce na podporu propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí.

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-11

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
20. 3. 2019
Svátek má Světlana.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio