12. ledna 2018

Vzniklo Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR

Na Krajském úřadě ve Zlíně zahájilo činnost Regionální poradenské centrum přeshraniční spolupráce Interreg V-A SR- ČR. Centrum najdete v 9. patře v budově krajského úřadu, kancelář č. 919.

Na tomto místě máte možnost konzultovat své projektové záměry a připravované projekty do Operačního programu Interreg V-A SR-ČR (přeshraniční spolupráce SR-ČR), budeme pro Vás organizovat informační semináře, konzultační dny a workshopy, můžete si zde nechat překontrolovat Vaši žádost o dotaci před jejím odesláním, zda je kompletní a splňuje všechny formální náležitosti, a můžeme Vám také pomoci s vyhledáním projektových partnerů na Slovensku.

V tomto programovacím období začala fungovat bližší spolupráce mezi Řídícím orgánem v Bratislavě a krajskými úřady v ČR a vyššími územními celky na Slovensku. Díky tomu budeme mít aktuální informace a budeme Vám moci zajistit semináře a konzultační dny za účasti zástupců Řídícího orgánu a Společného technického sekretariátu z Bratislavy.

Pokud budete mít zájem, máte dále možnost:

• přihlásit se k odběru aktuálních informačních emailů;

• zveřejnit svoji organizaci jako zájemce o spolupráci v databázi na našem webu - mohou vás kontaktovat potenciální partneři ze Slovenska;

• domluvit si konzultaci na KÚ;

• přihlásit se na některou z akcí a seminářů, které budou průběžně organizovány a zveřejňovány.

Tento týden pro Vás máme první aktuální informace:

• Řídící orgán programu Interreg V-A vyhlásil výzvu k předkládání žádostí pro prioritní osu 2 - Kvalitní životní prostředí, Specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Termín uzavření příjmu žádostí je 6. 4. 2018. Podrobné znění a další dokumentaci najdete na webu www.sk-cz.eu . Jsou naplánovány 4 semináře pro žadatele - 2 na Slovensku a 2 v České republice. Termíny budou ještě upřesněny. Předpokládáme, že jeden seminář bude ve Zlíně.

• V nejbližších dnech bude řídícím orgánem Interreg V-A vyhlášena výzva k předkládání žádostí pro prioritní osu 1 - Využívání inovačního potenciálu, Specifický cíl 1.2 Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky.

• Zároveň jsou vyhlášeny výzvy pro Fond mikroprojektů, a to pro pro specifický cíl 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů a pro specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Žádosti budou přijímány do 28. 2. 2018, seminář pro žadatele ve Zlíně bude 25. 1. 2018. Podrobné informace jsou na webu www.regionbilekarpaty.cz

Kontakt na Regionální poradenské centrum:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor řízení dotačních programů Marcela Kvapilová - tel: +420 577 043 828, email: marcela.kvapilova@kr-zlinsky.cz

Web: http://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
21. 1. 2019
Svátek má Běla.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio