15. dubna 2009

Žádejte o grant a proměňte vaše okolí společně

Tisková zpráva NADACE PARTNERSTVÍ:

Do 24. dubna mohou občanská sdružení, obce, školy či církevní osoby žádat o granty zaměřené na úpravy veřejných prostranství a obnovu a ochranu krajiny. Žádaná částka může dosáhnout výše až 200 tisíc korun. Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí s podporou společnosti Skanska celkem 2,3 milióny korun.

Více informací o podmínkách získání grantu najdete na www.stromzivota.cz/granty. "Velký zájem bývá tradičně o granty na úpravu a ozelenění veřejných prostranství, jakými jsou návsi, hřiště, veřejné zahrady nebo parky. Podmínkou získání finančního příspěvku je zapojení veřejnosti do diskuse o budoucí podobě místa," uvádí koordinátorka programu Strom života Miroslava Drobílková. "Právě v této souvislosti letos přicházíme s novinkou, kterou je Cena Skanska udělená za největší přínos pro místní komunitu. Jedním z hlavních kritérií pro výběr vítězného projektu bude míra zapojení občanů a spolupráce s organizacemi v regionu," doplňuje Magdaléna Dobišová ze společnosti Skanska.

Zeleň v urbanizovaném prostředí je citlivým tématem, a to nejen v souvislosti s kácením stromů. Důležité je proto neskrývat problémy a už od začátku rozhodovat a jednat společně s místními obyvateli. Tento postup bývá označován jako komunitní plánování. "Nejprve jsme z projednávání s veřejností měli trochu obavy, ale nakonec se nám potvrdilo, že čas a finanční prostředky vůbec nebyly vynaloženy zbytečně," shrnul před dvěma roky novou zkušenost se zapojením veřejnosti starosta obce Vavřinec-Veselice Miloš Novotný a vyjádřil tak zkušenost řady zastupitelů.

Cílem všech v praxi uplatňovaných technik zapojení veřejnosti je předcházet nezájmu, konfliktům či vandalismu pomocí informovanosti, zapojení do rozhodování a spoluúčasti na něm. "Primárně jde o to, aby se lidem nedělo něco za zády. Pocit permanentní nedůvěry občanů k politikům je zhoubný, ale řada radnic se jej bohužel nesnaží změnit. Pokud se ale zapojování občanů bere skutečně vážně a stane se dlouhodobě fungující součástí kultury obce, může vést nejen k nezbytné důvěře, ale ke skutečnému sdílení cílů, k růstu komunity," zdůrazňuje Martin Nawrath z Nadace Partnerství, který působí jako facilitátor (moderátor) veřejných jednání. "Ti, kteří veřejné prostranství každodenně využívají, jsou zároveň nejcennějšími nositeli nápadů a představ o podobě a funkcích těchto míst. Komunitní plánování v sobě skrývá příležitost podívat se na věc z celé řady úhlů - očima dítěte, pracujícího či seniora," doplňuje Miroslava Drobílková.

Více informací o vybraných metodách komunitního plánování: http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1273954321 a http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-1274154321

Více informací o grantech ráda poskytne:

Miroslava Drobílková,

Nadace Partnerství,

Strom života

tel.: 515 903 125,

e-mail: mirka.drobilkova@nap.cz

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 18 let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 213 miliónů korun už na 2 383 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Vaše rozhodnutí mění svět! Podpořte Nadaci Partnerství.

Zašlete SMS ve tvaru DMS ROK STROM na číslo 87 777.

Více: www.nadacepartnerstvi.cz/dms

Program Strom života Nadace Partnerství pomáhá nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Péči o stromy mohou lidé podporovat formou veřejné sbírky, každoročním hlasováním v anketě Strom roku nebo přímou účastí při výsadbách. Generálním partnerem programu Strom života je již pátým rokem společnost Skanska, která jej v tomto roce podporuje částkou pět miliónů korun.

Skanska CS a.s. patřící do světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku je největší českou stavební společností. Zaměstnává 6 700 lidí a v roce 2008 dosáhla obratu 37,6 miliardy korun. V rámci podpory trvale udržitelného rozvoje spolupracuje dlouhodobě s Nadací Partnerství, se kterou vytvořila například speciální environmentální školení pro všechny provozní zaměstnance společnosti. Skanska je také donátorem programů Strom života a ankety Strom roku. Obdobným způsobem spolupracuje Skanska na Slovensku s Nadáciou Ekopolis.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
26. 4. 2019
Svátek má Oto.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio