9. června 2009

Kurzy první pomoci pro veřejnost

Český červený kříž, držitel Evropského certifikátu první pomoci (EFAC), nabízí širokou paletu kurzů a školení první pomoci. Kromě tradiční zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz se věnujeme i kurzům první pomoci pro širokou veřejnost.

 Kurzy první pomoci pro veřejnost

 

Nabízíme 4 hodinový kurz základů první pomoci, kde se posluchači dozvědí o zásadách první pomoci při stavu bezvědomí, zástavě dechu, masivním tepenném krvácení, šoku a také jak správně provádět kardiopulmonální resuscitaci, ošetření ran, popálenin, poleptání, zlomenin a zranění kloubů a o základním ošetření poranění hlavy, hrudníku a břicha.

Výklad o základních život zachraňujících úkonech, vedený odbornými lektory ČČK, je vždy doplněn nácvikem těchto úkonů na resuscitačním modelu. Jde nám především o to, aby posluchači dokázali osvojené poznatky využít v praxi a pomoci tak druhým lidem v případě náhlého postižení jejich zdraví. Nejenom předání nejnovějších poznatků na poli laické první pomoci, ale i podpora a propagace myšlenky pomáhat druhým lidem, avšak s ohledem na svou vlastní bezpečnost, jsou posláním práce lektorů ČČK.

Pro zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí, škol v přírodě, lyžařských a turistických zájezdů z řad veřejnosti pak několikrát ročně pořádáme 40 hodinové školení, které absolventa opravňuje k výkonu této funkce po dobu 4 let. Zde si mimo základních zachraňujících a ošetřujících úkonů osvojí i základy záchrany tonoucích, povinnosti a práva zdravotníka zotavovacích akcí a také důležité informace o vedení zdravotnické dokumentace, legislativě, hygieně a epidemiologii. Na tuto normu znalostí je ČČK od roku 2000 držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Další informace o naší činnosti v oblasti školení první pomoci lze získat na našich webových stránkách www.cervenykriz.zlin.cz v sekci Činnost – Školení. Na případné zájemce o kurzy první pomoci se těšíme a věříme, že u nás nabyté a vyzkoušené dovednosti pro ně budou nejen přínosné, ale že je budou umět v případě potřeby uplatnit v praxi.

 

 

                                                           Bc. Zuzana Labajová

                                                           ČČK Zlín

                                                          

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio