11. února 2013

Leonardo da Vinci | projekt mobility 2012

LEONARDO DA VINCI | Projekt mobility v rámci celoživotního učení
Číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/PLM/134006
Předkladatelem projektu bylo Akropolis, o.s. provozující vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis v Uherském Hradišti organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost - dospělé a mládež - se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd.

Předmětem projektu byl výjezd 10 pracovníků na dvoutýdenní stáž (12.-25.10.2012) do partnerských organizací People Can a Worcester Snoezelen za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou.

Pracovní stáž umožnila účastnicím poznat zcela nové prostředí, měly možnost navštívit celou řadu nových a zajímavých pracovišť v Bridgwateru, Cheddaru, Watchetu, Worcesteru a setkat se s lidmi pracujících v sociální oblasti.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
Během stáže účastnice poznaly charitativní a sociální organizaci People Can, která působí v rámci celého Somersetu a její další odloučená pracoviště. Tato organizace poskytuje lidem pomoc v tíživé životní situace. Dalším místem stáže byla nezávislá charitativní organizace Worchester snoezel, která nabízí osobám s těžkým mentálním postižením multismyslové prostředí, které mohou zkoumat přes zrak, sluch, čich nebo dotyk a zvyšovat si tak kvalitu života. Účastnice si rozšířily své profesní znalosti v sociální oblasti, přivezly si spoustu nových nápadů, které prakticky využijí ve svém pracovním zaměření. Díky přímé osobní zkušenosti využijí poznatky i pro svůj osobní rozvoj. A jak samy popisují, mj. si zdokonalily jazykové dovednosti, měly možnost komparace edukačního systému, seznámit se se sociokulturním prostředím. Přivezly si nové zážitky z prostředí Snoezelen, z individuální muzikoterapie, prohloubily schopnost naslouchat druhým a především si díky novým inspiracím přivezly novou chuť k práci ve svém oboru a zaměření. Stáži předcházela dvouměsíční jazyková a kulturní příprava. Vzhledem k pozitivním ohlasům a spokojenosti všech zúčastněných, připravujeme v následujícím období další pracovní stáže.

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 1. 2020
Svátek má Slavomír.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio