Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

23. března 2009

Osmý ročník grantového řízení Nadace O2

Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace. O finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.

19. března 2009

Cestovní institut pro ženy přijede do krajských měst podpořit české ženy

Tisková zpráva Institut pro ženy:

Cestovní Institut pro ženy vznikl na přání žen z celé republiky, které nemají možnost zapojit se do vzdělávacích kurzů pro ženy v Institutu pro ženy na pobočkách v Ostravě či Praze.

Ženy z celé ČR mohou strávit den plný "ochutnávek" Institutu pro ženy .

18. března 2009

Občanské sdružení Líska slaví své druhé narozeniny

Tisková zpráva o.s. Líska:

Celé dva roky uplynou 21. března od vzniku Lísky - občanského sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) ve Zlínském kraji. Sdružení vzniklo na první jarní den ve Zlíně díky trpělivé a usilovné práci, toleranci a ochotě všech zúčastněných spolupracovat na naplňování krajské koncepce EVVO a nejrůznějších aktivitách a projektech.

18. března 2009

Jarní setkání příznivců environmentálního vzdělávání ve Zlínském kraji

Tisková zpráva o.s. Líska:

Ve čtvrtek 19. března 2009 v Centru Veronica Hostětín se sjdou pracovníci středisek ekologické výchovy a ekoporaden ve Zlínském kraji, členové občanského sdružení Líska a také pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje na jarním setkání v Hostětíně.

16. března 2009

Vyhlášení programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009

MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky, a usnesením vlády č. 259/2008 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007, vyhlašuje pro rok 2009 Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2009 (dále jen "Program"). V rámci Programu jsou vymezeny následující oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR.

10. března 2009

Dotace na udržitelné využívání zdrojů energie - také pro NNO

Zdroj: www.opzp.cz - Operační program životní prostředí

Cílem podpory je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla a elektřiny a využití odpadního tepla. O dotaci mohou žádat

obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi.

9. března 2009

Konference "Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost"

Ve dnech 4. - 5. května 2009 se uskuteční v Brně mezinárodní konference "Evropa angažovaných občanů - zdroje a udržitelnost". Záštitu nad konferencí převzal místopředseda vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandr Vondra.

4. března 2009

III. ročník celorepublikového grantového programu ČSOB a Poštovní spořitelny

ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA vyhlašuje již III. ročník celorepublikového grantového programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů.

Grantové kolo bude vyhlášeno 5. března 2009. V tomto termínu budou zveřejněny všechny potřebné podklady a přihlašovací formuláře na webových stránkách Nadace VIA www.nadacevia.cz

27. února 2009

Neziskovky.cz nabízí rekvalifikační kurzy pro lektory a fundraisery

Autor: Neziskovky.cz, Tisková zpráva:

Praha, 25. února 2009: S novinkou určenou zájemcům o práci v neziskovém sektoru nebo jeho stávajícím pracovníkům přichází obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Ve své nabídce vzdělávacích služeb organizace nově nabídne rekvalifikační a kvalifikační kurzy na pozici profesionálního lektora-konzultanta a fundraisera, jehož cílem je zajišťování financí pro neziskovou organizaci. Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy proběhnou v období od dubna do prosince roku 2009 a jeho absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci. Rekvalifikační kurz na pozici fundraisera proběhne za podpory poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika.

20. února 2009

Semnináře pro žadatele - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Semináře pro zájemce o získání podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - prioritní osa 1

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
22. 1. 2020
Svátek má Slavomír.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio