Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

5. února 2014

WORCESTER SNOEZELEN inspirace nejen pro organizace ze Zlínského kraje.

Díky programu Leonardo se pracovníci z neziskových organizací a sociálních služeb nejen ze Zlínského kraje zúčastnili na přelomu měsíce října a listopadu 2013 stáže v organizaci Worcester Snoezelen ve Velké Británii a strávili tam tak dva týdny plné nových zkušeností a zážitků, které nyní uplatňují na svých pracovištích.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
3. února 2014

Anketa „Osobnost neziskového sektoru Zlínského Kraje za rok 2013“

Vážení představitelé neziskového sektoru a obcí Zlínského kraje,

dovolujeme si vás vyzvat k podání nominace v anketě "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2013" více viz. přílohy.

27. ledna 2014

Doplnění údajů do veřejného rejstříku

Nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti by měly do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rejstříkového zákona (1. 1. 2014) přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovaném v zákoně.

23. ledna 2014

Projekt Vzdělávání lektorů

Celý název projektu:Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0019

Projekt řeší komplexně zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji zaměřených na práci s pěstouny i žadateli o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích a dalších rodin v agendě SPODu.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání z řad organizací, které mají pověření k výkonu SPOD ve Zlínském kraji, dále z neziskových a příspěvkových organizací, které působí v oblasti vzdělávání v sociální oblasti, spolupracují s pěstouny a náhradním i rodiči, rodinami a osobami v tíživé či mimořádné životní situaci, odbory sociálních služeb a zdravotnictví, speciálně s odděleními sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů, v jejichž rámci dojde k získání nových znalostí a dovedností v oblastech, které jsou pro tyto lektory klíčové a při výchovné a vzdělávací práci nezbytné.


Aktivity projektu reagují na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012, která je účinná od 1.1.2013. Tato novela stanovuje povinnost osobám pečujícím vzdělávat se 24 hodin ročně (§47 a odst. 2). Dále také reagují na potřeby rodičů s dětmi v obtížných životních situacích, s diagnostikami ADD, ADHD, poruchami chování a učení atd.


Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů (viz příloha č. 14 popis modulů), kteří budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.

Dva z modulů - Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen a Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti jsou inovativními prvky projektu, nabízejí nové metody řešení a zvládání náročných situací v rodině. Projekt jako celek nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD, kde je blíže specifikován Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
21. ledna 2014

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

Praha, 20. ledna 2014: České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

21. ledna 2014

V Brně vzniká Klub začínajících fundraiserů

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou členství v Klubu začínajících fundraiserů, který otevíráme v Brně v únoru 2014.

20. ledna 2014

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012.

Vláda na své schůzi dne 8. ledna 2014 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012.

17. ledna 2014

Databáze neziskových organizací Zlínského kraje

Zlínský kraj zpracoval již druhou databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES).

15. ledna 2014

Grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje první grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Uzávěrka:14. března 2014

15. ledna 2014

Vyhlášení výzev na podporu NNO ve Zlínském kraji na rok 2014

Jedná se o Podprogram na podporu integrace romské menšiny, podprogram na podporu rozvoje občanské společnosti a Podprogram na podporu v oblasti prevence rizikových typů chování.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
10. 12. 2018
Svátek má Julie.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2018 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio