Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

25. února 2014

Pozvánka na panelovou diskuzi o SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

Kdy: 24. 3. 2014 od 13.00

Kde: Odbor sociálních věcí, Hálkova 20, 779 11 Olomouc

14. února 2014

Pozvánka ŽIVOT NENÍ ZEBRA

Zveme Vás na zahájení 8. ročníku projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA. Projekt bude zahájen vernisáží výstavy, která proběhne 17.2.2014 v 17.00 hod. v Alternativa - kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům), Zlín.

5. února 2014

WORCESTER SNOEZELEN inspirace nejen pro organizace ze Zlínského kraje.

Díky programu Leonardo se pracovníci z neziskových organizací a sociálních služeb nejen ze Zlínského kraje zúčastnili na přelomu měsíce října a listopadu 2013 stáže v organizaci Worcester Snoezelen ve Velké Británii a strávili tam tak dva týdny plné nových zkušeností a zážitků, které nyní uplatňují na svých pracovištích.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
3. února 2014

Anketa „Osobnost neziskového sektoru Zlínského Kraje za rok 2013“

Vážení představitelé neziskového sektoru a obcí Zlínského kraje,

dovolujeme si vás vyzvat k podání nominace v anketě "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2013" více viz. přílohy.

27. ledna 2014

Doplnění údajů do veřejného rejstříku

Nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti by měly do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rejstříkového zákona (1. 1. 2014) přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovaném v zákoně.

23. ledna 2014

Projekt Vzdělávání lektorů

Celý název projektu:Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0019

Projekt řeší komplexně zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji zaměřených na práci s pěstouny i žadateli o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích a dalších rodin v agendě SPODu.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání z řad organizací, které mají pověření k výkonu SPOD ve Zlínském kraji, dále z neziskových a příspěvkových organizací, které působí v oblasti vzdělávání v sociální oblasti, spolupracují s pěstouny a náhradním i rodiči, rodinami a osobami v tíživé či mimořádné životní situaci, odbory sociálních služeb a zdravotnictví, speciálně s odděleními sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů, v jejichž rámci dojde k získání nových znalostí a dovedností v oblastech, které jsou pro tyto lektory klíčové a při výchovné a vzdělávací práci nezbytné.


Aktivity projektu reagují na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012, která je účinná od 1.1.2013. Tato novela stanovuje povinnost osobám pečujícím vzdělávat se 24 hodin ročně (§47 a odst. 2). Dále také reagují na potřeby rodičů s dětmi v obtížných životních situacích, s diagnostikami ADD, ADHD, poruchami chování a učení atd.


Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů (viz příloha č. 14 popis modulů), kteří budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.

Dva z modulů - Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen a Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti jsou inovativními prvky projektu, nabízejí nové metody řešení a zvládání náročných situací v rodině. Projekt jako celek nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD, kde je blíže specifikován Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
21. ledna 2014

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

Praha, 20. ledna 2014: České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

21. ledna 2014

V Brně vzniká Klub začínajících fundraiserů

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou členství v Klubu začínajících fundraiserů, který otevíráme v Brně v únoru 2014.

20. ledna 2014

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012.

Vláda na své schůzi dne 8. ledna 2014 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012.

17. ledna 2014

Databáze neziskových organizací Zlínského kraje

Zlínský kraj zpracoval již druhou databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES).

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
17. 2. 2019
Svátek má Miloslava.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio