Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

4. března 2014

Dotazník mapující oblasti vedení a řízení NNO

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku mapující oblasti vedení a řízení nevládních neziskových organizací v České republice. Průzkum probíhá ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

28. února 2014

Odborný seminář MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOV KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Krajský úřad Zlínského kraje a Omnium z.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje a Českého národního komitétu ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel - International Council onMonuments and Sites) si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k problematice MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ dne 25. března 2014 od 9 hodin místo konání - 14|15 BAŤŮV INSTITUT, SÁL "B", Zlín vstup zdarma

28. února 2014

Pozvánka projektu GENDEROVÉ BRÝLE

Zveme Vás na putovní výstavu projektu GENDEROVÉ BRÝLE, která od února probíhá v prostorách centra Akropolis. Výstava s názvem RODINNÉ KOMPETENCE poukazuje na využití dovedností, které ovládáme v běžné domácnosti pro použití v zaměstnání .....

Přijďte nás navštívit do centra a možná sami budete překvapeni, což vše z "běžných dovedností " lze efektivně aplikovat při zaměstnání či při hledání práce.

Více o projektu: http://www.akropolis-uh.cz/kurzy/Projekt+Genderove+bryle/2479880g1fd.html
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
25. února 2014

Pozvánka na panelovou diskuzi o SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ

Kdy: 24. 3. 2014 od 13.00

Kde: Odbor sociálních věcí, Hálkova 20, 779 11 Olomouc

14. února 2014

Pozvánka ŽIVOT NENÍ ZEBRA

Zveme Vás na zahájení 8. ročníku projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA. Projekt bude zahájen vernisáží výstavy, která proběhne 17.2.2014 v 17.00 hod. v Alternativa - kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778 (Kolektivní dům), Zlín.

5. února 2014

WORCESTER SNOEZELEN inspirace nejen pro organizace ze Zlínského kraje.

Díky programu Leonardo se pracovníci z neziskových organizací a sociálních služeb nejen ze Zlínského kraje zúčastnili na přelomu měsíce října a listopadu 2013 stáže v organizaci Worcester Snoezelen ve Velké Británii a strávili tam tak dva týdny plné nových zkušeností a zážitků, které nyní uplatňují na svých pracovištích.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
3. února 2014

Anketa „Osobnost neziskového sektoru Zlínského Kraje za rok 2013“

Vážení představitelé neziskového sektoru a obcí Zlínského kraje,

dovolujeme si vás vyzvat k podání nominace v anketě "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2013" více viz. přílohy.

27. ledna 2014

Doplnění údajů do veřejného rejstříku

Nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti by měly do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rejstříkového zákona (1. 1. 2014) přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovaném v zákoně.

23. ledna 2014

Projekt Vzdělávání lektorů

Celý název projektu:Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0019

Projekt řeší komplexně zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji zaměřených na práci s pěstouny i žadateli o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích a dalších rodin v agendě SPODu.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání z řad organizací, které mají pověření k výkonu SPOD ve Zlínském kraji, dále z neziskových a příspěvkových organizací, které působí v oblasti vzdělávání v sociální oblasti, spolupracují s pěstouny a náhradním i rodiči, rodinami a osobami v tíživé či mimořádné životní situaci, odbory sociálních služeb a zdravotnictví, speciálně s odděleními sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů, v jejichž rámci dojde k získání nových znalostí a dovedností v oblastech, které jsou pro tyto lektory klíčové a při výchovné a vzdělávací práci nezbytné.


Aktivity projektu reagují na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012, která je účinná od 1.1.2013. Tato novela stanovuje povinnost osobám pečujícím vzdělávat se 24 hodin ročně (§47 a odst. 2). Dále také reagují na potřeby rodičů s dětmi v obtížných životních situacích, s diagnostikami ADD, ADHD, poruchami chování a učení atd.


Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů (viz příloha č. 14 popis modulů), kteří budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.

Dva z modulů - Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen a Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti jsou inovativními prvky projektu, nabízejí nové metody řešení a zvládání náročných situací v rodině. Projekt jako celek nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD, kde je blíže specifikován Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
21. ledna 2014

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

Praha, 20. ledna 2014: České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
 114 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
28. 1. 2020
Svátek má Otýlie.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

Nevíme o žádných akcích.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2020 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio