Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

27. ledna 2014

Doplnění údajů do veřejného rejstříku

Nadace, nadační fondy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti by měly do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti rejstříkového zákona (1. 1. 2014) přizpůsobit zapsaný stav stavu požadovaném v zákoně.

23. ledna 2014

Projekt Vzdělávání lektorů

Celý název projektu:Vzdělávání lektorů pro náhradní rodiny, pěstouny, rodiny v agendě SPODu a další rodiny v nepříznivé situaci ve Zlínském kraji
Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.03/05.0019

Projekt řeší komplexně zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji zaměřených na práci s pěstouny i žadateli o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích a dalších rodin v agendě SPODu.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání z řad organizací, které mají pověření k výkonu SPOD ve Zlínském kraji, dále z neziskových a příspěvkových organizací, které působí v oblasti vzdělávání v sociální oblasti, spolupracují s pěstouny a náhradním i rodiči, rodinami a osobami v tíživé či mimořádné životní situaci, odbory sociálních služeb a zdravotnictví, speciálně s odděleními sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů, v jejichž rámci dojde k získání nových znalostí a dovedností v oblastech, které jsou pro tyto lektory klíčové a při výchovné a vzdělávací práci nezbytné.


Aktivity projektu reagují na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012, která je účinná od 1.1.2013. Tato novela stanovuje povinnost osobám pečujícím vzdělávat se 24 hodin ročně (§47 a odst. 2). Dále také reagují na potřeby rodičů s dětmi v obtížných životních situacích, s diagnostikami ADD, ADHD, poruchami chování a učení atd.


Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci lektorů dalšího vzdělávání prostřednictvím 6 vzdělávacích modulů (viz příloha č. 14 popis modulů), kteří budou dále vzdělávat pěstouny i žadatele o náhradní rodinnou péči, dále příslušníky rodin v obtížných a mimořádných životních situacích.

Dva z modulů - Lektor aktivit v multisenzorickém prostředí Snoezelen a Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti jsou inovativními prvky projektu, nabízejí nové metody řešení a zvládání náročných situací v rodině. Projekt jako celek nabízí komplex znalostí a dovedností, které jsou žádané při práci s CS pěstouni, pečující osoby.
Vzdělávací moduly korespondují s Vyhláškou k ZSPOD, kde je blíže specifikován Obsah, zaměření a způsob zajištění zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě pro osoby pečující a osoby v evidenci. Jedná se o zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny, poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte, získávání znalostí a dovedností při péči o specifické skupiny dětí.
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
21. ledna 2014

Fond pro nestátní neziskové organizace rozdělí 205 miliónů korun na podporu aktivit občanské společnosti

Praha, 20. ledna 2014: České neziskové organizace mají opět příležitost čerpat prostředky na realizaci svých projektů z nově zřízeného Fondu pro nestátní neziskové organizace. Během dvou výzev, které vyhlašují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, bude rozděleno 205 miliónů korun.

21. ledna 2014

V Brně vzniká Klub začínajících fundraiserů

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou členství v Klubu začínajících fundraiserů, který otevíráme v Brně v únoru 2014.

20. ledna 2014

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012.

Vláda na své schůzi dne 8. ledna 2014 vzala na vědomí Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012.

17. ledna 2014

Databáze neziskových organizací Zlínského kraje

Zlínský kraj zpracoval již druhou databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES).

15. ledna 2014

Grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje první grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Uzávěrka:14. března 2014

15. ledna 2014

Vyhlášení výzev na podporu NNO ve Zlínském kraji na rok 2014

Jedná se o Podprogram na podporu integrace romské menšiny, podprogram na podporu rozvoje občanské společnosti a Podprogram na podporu v oblasti prevence rizikových typů chování.

15. ledna 2014

projekt BEZ BARIÉR

Projekt Bez bariér

Projekt číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00189
Doba realizace: 1.3.2013 - 28.2.2015


Projekt BEZ BARIÉR je zaměřen na specifické potřeby dvou cílových skupin osoby se zdravotním postižením,a fyzické osoby starší 50 let.

Cílem projektu je začlenění těchto dvou znevýhodněných skupin na trh práce a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Dalším cílem projektu je i zvýšení kvalifikace a klíčových kompetencí zdravotně postižených osob tak, aby odpovídaly současným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce.

(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
6. ledna 2014

Vyhlášení výzvy z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Výběrové řízení na poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti podpory: Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu konaných v I. pololetí roku 2014 a Neinvestiční dotace na podporu sportovců zařazených do reprezentace ČR.

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
 113 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
18. 8. 2019
Svátek má Helena.

Vyhledat fulltextem


Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio