Vítejte na serveru zlk.neziskovka.cz

8. srpna 2013

O dobrovolnictví a dobrovolníci v centru Akropolis

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě atd. Časová náročnost dobrovolných činností je různá.
Motivace a odměny
Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná – často se ovšem jedná o kombinaci následujících faktorů:
• Altruismus – dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci – altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale – vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění.
• Kvalita života – dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
• Zpětný zisk – mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
• Smysl služby – někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství – v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
• Finanční zisk – pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity.
• Profesionální zkušenost – Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
• Společenské důvody – Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit.


Dobrovolnické centrum Akropolis Uherské Hradiště

Centrum Akropolis bylo v roce 2010 Ministerstvem vnitra ČR akreditováno jako dobrovolnické centrum.


Dobrovolnictví je nezištná pomoc druhým - lidem i organizacím - zkrátka všem, kteří ji potřebují. Jedná se o činnost, pro kterou se rozhodujete svobodně a s úmyslem prospět dobré věci.

V našem centru se může zapojit každý, kdo se rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která ho baví a je prospěšná. Odměna nebude finanční, ale získáte často nedocenitelný dobrý pocit, zkušenosti a přátelství.

S čím můžete pomoci:
- pomoc s organizací kurzů, kroužků a klubů
- pomoc při jednorázových aktivitách
- propagace a výzdoba centra
- miniškolka
- fundraising a projektová činnost
- technická pomoc
- administrativní oblast a další

V případě zájmu o dobrovolnou činnost kontaktujte koordinátorku dobrvolníků Jitku Janíkovou, telefon: 776837038, e-mail: jitka.janikova@akropolis-uh.cz
(Článek vložila organizace AKROPOLIS, o. s.)
24. července 2013

Mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí ve Zlínském kraji

Organizace Bílý kruh bezpečí zabývající se pomocí obětem trestných činů pořádá dne 21. srpna 2013 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje mezioborové setkání k problematice zvlášť zranitelných obětí trestných činů, pozůstalých a svědků trestných činů.

24. července 2013

Dotazník zjišťující potřeby NNO pro operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Je připraven, ve spolupráci s MŠMT obsáhlý dotazník, který zjišťuje potřeby NNO. Věnujte vyplnění dotazníku čas, může to pomoci nejen vaší organizaci, ale celému neziskovému sektoru v budoucích sedmi letech.

17. července 2013

Stanovisko MPSV ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb

Informace z MPSV, jak bude po 1. 1. 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb.

9. července 2013

Vyhlášení dotačního řízení pro oblast patologického hráčství na r. 2013

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky na svém jednání dne 18. června 2013, usnesením č. 05/0613 schválila novou oblast podpory v rámci programu protidrogové politiky zaměřené na oblast patologického hráčství v r. 2013, pro kterou nyní vyhlašuje dotační řízení.

4. července 2013

Neziskovka roku 2013

Jedná se o nové nezávislé ocenění pro neziskové organizace v České republice.

2. července 2013

Zlínský kraj zveřejnil Výzvu k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu ZK

Výzva k předkládání žádostí o dotace z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje na jednorázové akce konané ve II. pololetí roku 2013.

27. června 2013

Panelová diskuze - sociální podnikání

Dne 18. 6. 2013 se ve Zlíně uskutečnila panelová diskuze na téma sociální podnikání, která proběhla v rámci projektu Inovativní prosazování sociálního podnikání organizaci P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. ve spolupráci s oddělením neziskového sektoru Odboru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje.

27. června 2013

Knihovny, sdružení či mateřská centra mohou nově získat titul Místní podporovatel fair trade

TZ PRAHA - Platforma Fairtrade Česká republika nově nabízí možnost získání titulu Místní podporovatel fair trade nekomerčním institucím, které v daném místě podporují myšlenku "spravedlivého obchodu". Jde o rozšíření již běžící kampaně Fairtradová města.

27. června 2013

Cesta za poklady začíná ve Vsetíně

TZ 18.6.2013, Vsetín

Na Zámku Vsetín byl zahájen projekt, jehož hlavním záměrem je vyhledávat a zviditelňovat zajímavá místa, tradice, zvyky ve Zlínském kraji. Tuto aktivitu iniciovalo občanské sdružení Líska, které společně s dalšími 5 organizacemi se bude usilovat o to, aby hlavně rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemci začali chodit více do přírody a objevovat zajímavosti ve svém kraji, a to za pomoci celosvětově oblíbené hry zvané "geocaching".

Starší:
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
 54 

 55 
 56 
 57 
 58 
 59 
 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
 71 
 72 

 73 
 74 
 75 
 76 
 77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
 89 
 90 

 91 
 92 
 93 
 94 
 95 
 96 
 97 
 98 
 99 
 100 
 101 
 102 
 103 
 104 
 105 
 106 
 107 
 108 

 109 
 110 
 111 
 112 
   předchozí  další 

Katalog neziskovek

Přihlášení do systému:

IČ: Heslo:
16. 6. 2019
Svátek má Zbyněk.

Vyhledat fulltextem


Co se dějě

sobota 15. 6.
čtvrtek 27. 6.

Krátké zprávy

7. června 2018

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2017

Ke stažení:

16. prosince 2016

Seznam NNO ve Zlínském kraji 2016

Ke stažení:

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Kde se diskutuje

 
© 2019 Zlínský kraj | Vyrobilo Vergilio